Ziekenhuisbestuur en specialist hebben elkaar nodig’

GMW Advocaten nodigt u uit voor een lezing waarin wordt uitgelegd hoe u uw plan om nieuwe zorgdiensten aan te bieden kunt vormgeven. Want een goed idee alleen is niet genoeg. U dient ook een goede marketing te voeren en voorbereid te zijn op complexe regelgeving en overheidsbeleid.

Conceptontwikkeling en positionering van nieuwe zorgdiensten zijn even belangrijk als de juridische vormgeving ervan en het afdekken van risico’s en aansprakelijkheden.
 
De lezing wordt verzorgd door drs. Huub Raemakers, senior adviseur zorgmarketing bij Twynstra Gudde en Mr dr. Jan-Koen Sluijs, advocaat zorg en marktwerking bij GMW Advocaten. U wordt ruim de mogelijkheid geboden om met hen en met elkaar in debat te gaan.
 
Doelgroep: specialisten + Raden van Bestuur Ziekenhuizen
Datum: donderdag 3 juli 2008
Ontvangst: 19.00 uur

Aanvang: 19.30 – 21.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie : GMW Advocaten, Scheveningseweg 52 te Den Haag
Contactpersoon : Merel Ohr (070 3615048 of m.ohr@gmw.nl).