Erven in het kort

Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is?

Als iemand geen testament heeft opgemaakt, dan gelden de wettelijke regels of wel het zogeheten versterferfrecht. Het wettelijk erfrecht bevat standaardregels over wie erfgenamen zijn. GMW advocaten in Den Haag heeft veel expertise op het gebied van de erfenis.

De regels in het kort

  • Bent u gehuwd en heeft u geen kinderen?

Dan is uw echtgenoot de enige erfgenaam. Bent u niet gehuwd en heeft u wel kinderen? Dan zijn uw kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam.

  • Bent u gehuwd en heeft u kinderen?

In dat geval zijn uw echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam. Voor de kinderen geldt dat zij hun erfdeel niet in handen krijgen. Hun deel wordt omgerekend in geld. Het bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Erfrechtelijk kunnen de kinderen pas hun vordering in geld opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

  • Bent u niet gehuwd en heeft u geen kinderen?

In die situatie erven uw ouders en uw (half)broers en (half)zusters. Is uw broer of zuster al voor u overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats. Let er op dat indien een minderjarig kind erft, de wet regelt dat het minderjarige kind nooit zelf verantwoordelijk is voor de schulden van de nalatenschap.

  • Bent u niet gehuwd en heeft u geen kinderen, geen ouders, geen broers of zusters?

Uw grootouders erven dan. Indien ook zij overleden zijn, komen hun kleinkinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook zij allemaal overleden, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod. Mochten er ook dan nog geen erfgenamen zijn, dan vervalt de gehele nalatenschap (alle bezittingen en schulden van de erflater) aan de Nederlandse staat.

Langstlevende echtgenoot

Het erfrecht, zoals hierboven beschreven, zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel zo goed mogelijk verzorgd achterblijft. De echtgenoot die overblijft, krijgt de gehele nalatenschap. De kinderen hebben een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Op grond van de wettelijke verdeling kan de langstlevende vrij beschikken over het hele vermogen. In een testament kan de erflater de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. De behoefte om af te wijken van het versterferfrecht kan bijvoorbeeld bestaan als één of beide echtgenoten kinderen uit een eerdere relatie hebben en men alle kinderen hetzelfde wil behandelen. In een testament kunnen ook stiefkinderen tot erfgenaam worden benoemd. De erfgenamen tezamen regelen in geval van de wettelijke verdeling, de begrafenis of crematie en zij kunnen samen de goederen van de erflater verdelen en eventuele schulden betalen. Bij testament kan een executeur testamentair worden benoemd. Dit mag een familielid zijn, maar ook een buitenstaander. De executeur krijgt de opdracht de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. De wet kent een uitgebreide regeling voor de bevoegdheden en plichten van de executeur. Deze wettelijke bevoegdheden kunnen bij testament beperkt worden of worden uitgebreid. De executeur zal onder andere moeten zorgen voor een boedelbeschrijving en de erfgenamen moeten inlichten over de afwikkeling.

Meer informatie

Omgaan met erfrecht is werk voor specialisten. GMW advocaten beschikt over die specialisten. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het opstellen van het testament contact met GMW advocaten op te nemen en u te laten voorlichten. Wilt u meer weten of heeft u een advocaat nodig? Neem dan contact met ons op.

Advocaten

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Read more about this lawyer
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Read more about this lawyer
Sophie Vermeule

Sophie Vermeule

Read more about this lawyer
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Read more about this lawyer

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" indicates required fields

Contact