Dringende werkzaamheden en renovatie – woonruimte

Artikel 7:220 BW

Een huurder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan dringende werkzaamheden aan het gehuurde. Indien het echter gaat om renovatiewerkzaamheden bestaat die verplichting pas nadat de verhuurder aan de huurder schriftelijk een redelijk voorstel heeft gedaan. Dat voorstel houdt bijvoorbeeld een opsomming van de renovatiewerkzaamheden in, hoeveel tijd er met de renovatie gemoeid is, en of en welke huurprijsverhoging geldt na afloop van de werkzaamheden.

Renovatie complex

In het geval dat de renovatie een complex betreft, wordt een voorstel vermoed redelijk te zijn als 70% of meer van de huurders ermee heeft ingestemd. Indien een huurder het dan toch oneens blijft met het voorstel, dient hij zich tot de rechter te wenden om de redelijkheid van het voorstel te laten toetsen. De termijn hiervoor is acht weken nadat de verhuurder de huurder heeft laten weten dat 70% van de huurders heeft ingestemd.

Tijdelijke verhuizing

In het geval dat de renovatie noodzaakt tot een tijdelijke verhuizing van de huurder, is de verhuurder van zelfstandige woonruimte verplicht een bijdrage in de verhuiskosten aan te bieden. De minimale hoogte van die bijdrage is vanaf  29 februari 2020 vastgesteld op € 6.253,-. De verhuurder kan ook de vergoeding in natura aanbieden, door bijvoorbeeld de verhuizing te regelen, en het schilderen van de nieuwe woning. Aanvaarding van het aanbod in natura is niet verplicht.

Dringende werkzaamheden

Zowel bij dringende werkzaamheden als bij renovatie geldt dat een huurder eventueel aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding. In hoeverre deze aanspraken toewijsbaar zijn, moet beoordeeld worden naar de omstandigheden van het geval. Problemen met betrekking tot dringende werkzaamheden en renovatie ontstaan bijvoorbeeld als niet duidelijk is om welke soort werkzaamheden het gaat, of als er geen redelijk voorstel wordt gedaan. De jurisprudentie in deze is zeer casuïstisch van aard.

Als u als verhuurder dringende werkzaamheden of een renovatie wilt doorvoeren, of u krijgt er als huurder mee te maken, zijn onze vastgoedspecialisten u graag van dienst.

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Read more about this lawyer
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Read more about this lawyer
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Read more about this lawyer

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" indicates required fields

Contact