Huurachterstand – woonruimte

Als een huurder zijn huur niet betaalt, wordt vaak een betalingsregeling getroffen.

Indien dit niet mogelijk is, of de betalingsregeling wordt niet nagekomen, heeft de verhuurder de mogelijkheid een procedure te starten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Die wordt alleen toegewezen als de betalingsachterstand zo hoog is, dat deze een ontbinding rechtvaardigt. De huurder is nog steeds gehouden om de achterstallige huurpenningen te voldoen (mogelijk vermeerderd met rente en proceskosten) wanneer de rechter bepaalt dat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Huurachterstand voldoen

Voordat een verhuurder een procedure opstart, is het raadzaam om de huurder een laatste termijn te gunnen van 14 dagen om de totale betalingsachterstand te voldoen. Dan kunnen buitengerechtelijke kosten ook worden verhaald op de huurder indien het tot een procedure komt.

Heeft u een vraag over een huurachterstand? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Read more about this lawyer
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Read more about this lawyer
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Read more about this lawyer

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" indicates required fields

Contact