Zelf aanbrengen van voorzieningen – woonruimte

Woning 7:215 / 216

De huurder is niet bevoegd om (delen) van de woning aan te passen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Tenzij het gaat om aanpassingen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. De verhuurder dient na een verzoek binnen acht weken toestemming te verlenen voor de aanpassingen. Indien deze de verhuurbaarheid van de woonruimte niet schaden of niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde.

Geen toestemming?

Indien de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de huurder vervangende toestemming vragen aan de rechter. Deze zal aan dezelfde criteria toetsen. Ook indien niet wordt voldaan aan deze criteria, kan de rechter vervangende toestemming geven. Dit kan het geval zijn indien de rechter de aanpassingen noodzakelijk acht voor het gebruik van de woning of de aanpassingen het woongenot verhogen en geen zwaarwegende bezwaren daartegen zijn aan de zijde van de verhuurder. De rechter kan voorwaarden verbinden aan de vervangende toestemming. Zo kan op verzoek van de verhuurder de rechter bepalen dat de huurprijs zal worden verhoogd, indien de aanpassingen daartoe aanleiding geven. Of dat de aanpassingen worden verwijderd indien de huurovereenkomst eindigt.

In bepaalde omstandigheden kan de huurder een vergoeding vorderen voor aanpassingen die hij heeft gemaakt in de woning en welke niet ongedaan gemaakt kunnen worden bij het einde van de huurovereenkomst.

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Read more about this lawyer
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Read more about this lawyer
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Read more about this lawyer

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" indicates required fields

Contact