WAMCA

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (de WAMCA) maakt het voor gedupeerden gemakkelijker om een gezamenlijke vordering in te stellen en schade collectief te verhalen. Op grond van deze wet kan er door een grote groep gedupeerden één collectieve vordering tot schadevergoeding worden ingesteld.

De dagvaarding wordt in naam van een belangenorganisatie van een groep gedupeerden uitgebracht. Als een organisatie een procedure start binnen de WAMCA dan ziet deze er als volgt uit:

1. Er wordt een vordering ingesteld door de belangenorganisatie. Deze vordering wordt openbaargemaakt in het openbare register. Andere belangenorganisaties kunnen vervolgens ook een vordering instellen over dezelfde gebeurtenis en feiten.

2. Na drie maanden toetst de rechter alle ontvankelijkheidscriteria van de vordering.

3. Indien er voldaan is aan de ontvankelijkheidscriteria en meerdere organisaties hebben een vordering hebben ingesteld, dan wordt er een exclusieve belangenbehartiger (EB) aangewezen. De EB voert als enige de proceshandelingen uit.

4. Daarna volgt de mogelijkheid voor de deelnemers om uit de procedure te stappen als zij dat willen (de opt-out), deze periode is minstens een maand.

5. Vervolgens vindt er een inhoudelijke behandeling bij de rechtbank plaats. Daarin wordt de aansprakelijkheid van de gedaagde vastgesteld.

6. Dan volgt er een poging tot schikking tussen de eisende partij en het pensioenfonds. Als er een schikking tot stand komt, dan is er een tweede mogelijkheid voor de achterban om uit de procedure te stappen.

7. Als er geen schikking tot stand komt, beslist de rechter op de vordering van alle belanghebbenden die er niet al eerder uitstapten

Amber Willemsen

Amber Willemsen

Read more about this lawyer
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Read more about this lawyer
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Read more about this lawyer

Heeft u een vraag over de WAMCA ?

Laat uw gegevens achter via het formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" indicates required fields

Contact