WAMCA

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (de WAMCA) maakt het voor gedupeerden gemakkelijker om een gezamenlijke vordering in te stellen en schade collectief te verhalen. Op grond van deze wet kan er door een grote groep gedupeerden één collectieve vordering tot schadevergoeding worden ingesteld.

WAMCA Procedure

De dagvaarding wordt in naam van een belangenorganisatie van een groep gedupeerden uitgebracht. Als een organisatie een procedure start binnen de WAMCA dan ziet deze er als volgt uit:

1. Er wordt een vordering ingesteld door de belangenorganisatie. Deze vordering wordt openbaargemaakt in het openbare register. Andere belangenorganisaties kunnen vervolgens ook een vordering instellen over dezelfde gebeurtenis en feiten.

2. Na drie maanden toetst de rechter alle ontvankelijkheidscriteria van de vordering.

3. Indien er voldaan is aan de ontvankelijkheidscriteria en meerdere organisaties hebben een vordering hebben ingesteld, dan wordt er een exclusieve belangenbehartiger (EB) aangewezen. De EB voert als enige de proceshandelingen uit.

4. Daarna volgt de mogelijkheid voor de deelnemers om uit de procedure te stappen als zij dat willen (de opt-out), deze periode is minstens een maand.

5. Vervolgens vindt er een inhoudelijke behandeling bij de rechtbank plaats. Daarin wordt de aansprakelijkheid van de gedaagde vastgesteld.

6. Dan volgt er een poging tot schikking tussen de eisende partij en het pensioenfonds. Als er een schikking tot stand komt, dan is er een tweede mogelijkheid voor de achterban om uit de procedure te stappen.

7. Als er geen schikking tot stand komt, beslist de rechter op de vordering van alle belanghebbenden die er niet al eerder uitstapten

Meer pensioenrecht-gerelateerde informatie >

1. Vordering instellen door de belangenorganisatie.

2. Na drie maanden toetsing rechter alle ontvankelijkheidscriteria van de vordering.

3. Exclusieve belangenbehartiger (EB) aanwijzen. De EB voert als enige de proceshandelingen uit.

4. Opt-out moment deelnemers.

5. Inhoudelijke behandeling bij de rechtbank.

6. Poging tot schikking en tweede opt-out moment deelnemers.

7. Beslissing rechter

Heeft u een vraag over de WAMCA ?

Laat uw gegevens achter via het formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Lees meer over
Datalekken bij pensioenfondsen

20 juni 2023

Datalekken bij pensioenfondsen: wanbestuur?

Vorige week was het weer raak: de e-mailadressen van honderden ABP deelnemers lagen op straat. Het betreft het grootste verplichte pensioenfonds van Nederland, het pensioenfonds voor de ambtenaren, met een geschat vermogen van 500 miljard euro.

Lees meer

Lees meer over
Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

8 juni 2023

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over wijziging van een bepaling in een pensioenregeling over toeslagverlening (prijsindexatie).

Lees meer

Lees meer over

16 februari 2023

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder?

Deze week wees de Rechtbank Rotterdam een vonnis met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor waardeoverdrachten van pensioen van deelnemers.

Lees meer

Lees meer over

2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

Lees meer

Lees meer over

7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Lees meer

Lees meer over

24 mei 2022

Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen?

Als scheidingsadvocaat krijg ik veelvuldig de vraag of er ook na de pensioendatum partneralimentatie betaald moet worden. Oftewel, stel dat u alimentatie moet betalen en u bereikt de pensioen gerechtigde leeftijd; moet u dan nog steeds alimentatie blijven betalen of mag u daarmee stoppen?

Lees meer

Lees meer over