De AVG: in 6 stappen een boete voorkomen

In mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt daarmee de oude EU-privacyrichtlijn en onze Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komt eveneens te vervallen. Gezien de directe werking van deze EU-verordening, zal u met ingang van mei 2018 meteen moeten voldoen aan deze nieuwe regels. U heeft dus nog maar een half jaar o...

Lees meer

Recente artikelen

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst van het Ministerie van BZK…

Lees meer
Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) voor…

Lees meer
Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2017 het meest recente en actuele modelreglement bij…

Lees meer
De concernvrijstelling en de gevolgen van een 403-verklaring

De concernvrijstelling en de gevolgen van een 403-verklaring

Sinds enkele dagen houdt de zogenaamde 403-verklaring (voortvloeiende uit artikel 2:403 BW) de gemoederen volop…

Lees meer
Faillissement Kijkshop

Faillissement Kijkshop

Op 23 januari 2018 is Kijkshop BV, een landelijke ketens van winkels in huishoudelijke artikelen,…

Lees meer
Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Karel Karbonaat kwam uit een ondernemersgezin. Zijn grootouders hadden met een slagerskraam op de markt…

Lees meer
De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

“Vertrouwen in de toekomst” dat is de titel van het enkele maanden geleden gepresenteerde regeerakkoord.…

Lees meer
De positie van de onterfde echtgenoot

De positie van de onterfde echtgenoot

Geregeld sta ik in mijn praktijk een onterfde echtgeno(o)t(e) bij. De positie van deze echtgenoot…

Lees meer
Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

De afgelopen jaren zijn met name de gerechtshoven strenger geworden in het toekennen van partneralimentatie.…

Lees meer
De vriend

De vriend

“Hoelang kennen we elkaar nou al? Dertig, veertig jaar?” Berrie Brandsteder keek mij lachend aan.…

Lees meer
Terugkomen op het aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Terugkomen op het aanvaarden of verwerpen van een erfenis

De erfgenaam die bij testament is benoemd, of bij gebrek aan een testament, op grond…

Lees meer
Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Verkrijging door verjaring wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. Hoe kan een niet-rechthebbende (dikwijls ervan…

Lees meer