Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene, informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie in bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. De wet verandert bovendien voortdurend. Juridische informatie op deze website (met name ons blog) kan verouderd en hierdoor niet meer correct zijn. Raadpleeg altijd een advocaat voor nauwkeurig en actueel juridisch advies. GMW advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie op de website wordt gemaakt.

E-mail disclaimer

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. GMW advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. GMW advocaten kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Op alle verstrekte diensten van GMW advocaten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De Algemene Voorwaarden treft u hier aan.

De inhoud van persoonlijke of privé berichten verstuurd door medewerkers vallen buiten de verantwoordelijkheid van GMW advocaten.