Pensioenrecht

Het pensioenrecht is een dynamisch en zeer actueel rechtsgebied. Nederland staat voor een gigantische pensioenhervorming. Dit brengt vele vraagstukken met zich voor uiteraard pensioeninstellingen zelf, maar ook bijvoorbeeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Wij merken dat de maatschappelijke onvrede over het pensioen zeer groot is. Voor deelnemers die ontevreden zijn over het pensioenfonds hebben wij een speciale pagina.

Actie ondernemen

De pensioenrechtadvocaten van GMW – waaronder prof. dr. mr. H. van Meerten – hebben de ervaring en kennis van de praktijk én de theorie om u te ondersteunen in uiteenlopende pensioenkwesties. De aanpak van GMW kenmerkt zich door de multidisciplinaire aanpak van het pensioenrecht. GMW is actief voor alle gedupeerden in de pensioenwereld.

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in onder meer de volgende zaken:

Invaren en het nieuwe pensioenstelsel

Nederland staat voor een enorme pensioen uitdaging. In 2023 treedt vermoedelijk een nieuw pensioenstelsel in werking. Prof. Van Meerten heeft in menig ronde tafel de Tweede Kamer van advies voorzien.

Bijna alle bestaande pensioenregelingen (ter waarde van circa 1500 miljard €) veranderen van karakter en dit gaat voor veel uitdagingen zorgen. Zo worden de bestaande regelingen in een nieuw contract omgezet. Reeds in deze column waarschuwden wij voor dit ‘invaren’.

Voorts, de nieuwe pensioenwet vraagt een hele nieuwe manier van communiceren. Wij praten u graag bij over de kenmerken van dit nieuwe stelsel, het pensioencontract en de mogelijke pensioenregeling. Pensioen wordt steeds meer een financieel product met een nieuw (EU) rechtelijk kader. Meer uitleg daarover vindt u hier.

Foute informatie en wijzigen pensioenregeling

Het wijzingen van pensioenregelingen gebeurt met de regelmaat van de klok. Pensioen mag echter niet zomaar gewijzigd worden, helemaal niet als u rechten heeft opgebouwd. En klopt de informatie die aan deelnemers wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld bij waardeoverdracht) wel? Recent onderzoek van de AFM wees uit dat veel fondsen gebrekkig communiceren.

GMW treedt bijvoorbeeld op voor deelnemers die door een collectieve waardeoverdracht wel 20% aan pensioen mislopen.

Indexatie van pensioenaanspraken

De pensioenen van veel pensioengerechtigden worden al jarenlang niet geïndexeerd. Hierover bestaat grote onvrede. Is dit niet in strijd met het Europese eigendomsrecht? GMW advocaten voert procedures tegen pensioenfondsen en DNB om een einde aan dit onrecht te maken en teneinde een compensatie voor de schade te bewerkstelligen. De documentaire Zwarte Zwanen besteedde hier aandacht aan.

Verplichte deelname aan een pensioenfonds

Pensioenfondsen worden steeds agressiever bij het benaderen van werkgevers en ondernemers. Werkgevers ontvangen brieven met: “u valt onder ons pensioenfonds, wilt u even met terugwerkende kracht de premies voldoen?” In deze rapportage, waar prof. Van Meerten aanwezig was als deskundige- hoort u er meer over.

Bedrijven kunnen in financiële problemen komen door agressieve pensioenfondsen. Maar valt het aangeschreven bedrijf wel echt onder de reikwijdte van een pensioenfonds? Wat zijn eigenlijk de voorwaarden hiervoor en gelden die nog wel?

Ook komt het steeds vaker voor dat men ontevreden is over de beleggingen van het pensioenfonds. “Ik wil niet beleggen in wapens”, bijvoorbeeld. Verplicht gestelde pensioenfondsen bieden u echter niet een keus. U moet in een bepaalde categorie beleggen, of u het nu leuk vindt of niet.

Hoe kunt u aan deze ‘pensioenfondsen-dwang’ ontsnappen?

De specialisten van GMW hebben allerlei alternatieven ontwikkeld die in- en buiten de rechtszaal succesvol bleken. Graag vertellen wij er meer over.

Het pan-Europese pensioenproduct (PEPP)

In maart 2022 is het Pan Europese Pensioen Product in werking getreden. Het PEPP is een soort ‘pensioen-bank’- account. Hier leest u er meer over. Het PEPP is een vrijwillig persoonlijke pensioenproduct, ideaal voor expats en internationale werkgevers. Maar ook voor Nederlandse werkgevers en zelfstandigen kan het PEPP interessant zijn. GMW is voor diverse internationale partijen actief om de PEPP uit te rollen.

Meer informatie over pensioenen vindt u hier:

Bent u op zoek naar een Pensioenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw pensioenkwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.