Curriculum Vitae

Advocaat/associate partner

Expertises

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Medezeggenschapsrecht
Pensioenrecht

Educatie

Rechten, Universiteit Leiden
Postacademische leergang arbeidsrecht (PALA), Erasmus Universiteit/VU
Pensioenrecht, Oysterwijck Hogeschool/Akkermans & Partners

Lidmaatschappen

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)
Lid Vereniging voor Arbeidsrecht
Lid Vereniging Ambtenaar & Recht
Lid Vereniging voor Pensioenrecht

Nevenactiviteiten

Tuchtrechter Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
Redactiesecretaris Tijdschrift voor ambtenarenrecht (TAR)
Docent Juridisch PAO Universiteit Leiden (collectief arbeidsrecht en stakingsrecht)
Penningmeester VHAA

Publicaties

De rol van stukloon in het arbeidsrecht, Arbeidsrecht 2023/36
Arbeidsrechtelijke sancties boekschrijvende werknemer en ambtenaar, TAR 2022/120
Annotatie cao-ontslagcommissie, JAR 2022/40
Gedeelde zorgplicht werkgever en pensioenuitvoerder bij informatieverschaffing, Vereniging voor Pensioenrecht, maart 2021
Ontslag wegens schending functioneringsnorm: dubbele preventieve ontslagtoets, TAR 2020/17
Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren op social media, TAR 2018/1
“Ingrijpende wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2018”, TAP 2017/301

Talen

Nederlands
Engels
Duits

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Hij heeft meer dan 20 jaar advies- en proceservaring in het arbeidsrecht. Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen.

Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, instellingen en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen. Dit laatste o.a. al enkele jaren op het terrein van collectief arbeidsrecht (CAO-recht) bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen.

Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen. Dit laatste o.a. al enkele jaren op het terrein van collectief arbeidsrecht (CAO-recht) bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten
Koen Vermeulen heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
Bekijk CV

 

Artikelen

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer
Lees meer overGrenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Video's

Arbeidsrecht

De vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de proeftijd

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de opzegtermijn

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: het tussentijds opzegbeding

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de informatieplicht

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: het concurrentieverbod

GMW around the world: employment 2021

Arbeidsrecht

Thuiswerken: waarvoor is de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk?

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Dr. Martin Schilder

Dr. Martin Schilder

Lees meer over deze advocaat
Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Joris Groeneveld

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat
Wladimir Schmidt

Wladimir Schmidt

Lees meer over deze advocaat