Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen. Hij heeft meer dan tien jaar advies- en proceservaring met het privaatrechtelijke arbeidsrecht en het publiekrechtelijke ambtenarenrecht. Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen.

Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen. Dit laatste o.a. al enkele jaren op het terrein van collectief arbeidsrecht (CAO-recht) bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Koen Vermeulen heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Curriculum Vitae

Advocaat/associate partner

Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Ambtenarenrecht
Pensioenrecht
Medezeggenschapsrecht

Werkervaring
Advocaat bij GMW advocaten

Opleiding
Rechten, Universiteit Leiden
Postacademische leergang arbeidsrecht (PALA), Erasmus Universiteit/VU
Pensioenrecht, Oysterwijck Hogeschool/Akkermans & Partners

Nevenactiviteiten
Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Stadsgewest Haaglanden
Tuchtrechter Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Redactiesecretaris Tijdschrift voor ambtenarenrecht (TAR)
Docent Juridisch PAO Universiteit Leiden (collectief arbeidsrecht en stakingsrecht, ambtenarenrecht)
Auteur van Reeds Business’ Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren (Ambtenarenwet)

Lidmaatschappen
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Lid Vereniging voor Arbeidsrecht
Vereniging Sport en Recht
Vereniging Ambtenaar & Recht

Publicaties
“Ingrijpende wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2018”, TAP 2017/301
“Claim wegens pensioenschade ligt op de loer”, Pensioen & Praktijk, mei 2016, nr. 2.
SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, onderdeel “Minimumloon en vakantiebijslag”
“Instemmingsrecht van OR bij pensioen”, september 2013, Zeggenschap
“Breaking news: CRvB introduceert ontslagformule”, TAR 2013/5
Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2012, JIN 2012/131 (Rasmussen)
“Ambtenaren worden gewone werknemers”, TAP 2011, nr. 2.
“ Inzagerecht en correctierecht in de Wbp: onbekend maakt onbemind”, TAP 2009, nr. 6.
“ Omgaan met disfunctionerende werknemers: is er inmiddels meer structuur?”, Arbeid Integraal 2008/4.
Brabant/Van Uffelen anno 2007, SMA april 2007
“Ontslag op staande voet bij gedeeltelijk bewezen verklaarde feiten”, Bedrijfsjuridische berichten, augustus 2006
“De salderingsregeling”, ArbeidsRecht 2006, 22

Talen
Nederlands, Engels, Duits

Dankwoorden van cliënten

“Koen leverde een grote bijdrage aan het succes van een interne reorganisatie die wij moesten uitvoeren. Altijd op tijd, uitstekend advies en altijd op zoek naar de beste oplossing voor zowel onze onderneming als het personeel. Fantastische kerel om mee te werken!”

Alle artikelen van Koen Vermeulen