Curriculum Vitae

Advocaat/associate partner

Expertises

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Medezeggenschapsrecht
Pensioenrecht

Educatie

Rechten, Universiteit Leiden
Postacademische leergang arbeidsrecht (PALA), Erasmus Universiteit/VU
Pensioenrecht, Oysterwijck Hogeschool/Akkermans & Partners

Lidmaatschappen

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Lid Vereniging voor Arbeidsrecht
Vereniging Sport en Recht
Vereniging Ambtenaar & Recht

Nevenactiviteiten

Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Stadsgewest Haaglanden
Tuchtrechter Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Redactiesecretaris Tijdschrift voor ambtenarenrecht (TAR)
Docent Juridisch PAO Universiteit Leiden (collectief arbeidsrecht en stakingsrecht, ambtenarenrecht)
Auteur van Reeds Business’ Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren (Ambtenarenwet)

Publicaties

“Ingrijpende wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2018”, TAP 2017/301
“Claim wegens pensioenschade ligt op de loer”, Pensioen & Praktijk, mei 2016, nr. 2.
SDU Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs, onderdeel “Minimumloon en vakantiebijslag”
“Instemmingsrecht van OR bij pensioen”, september 2013, Zeggenschap
“Breaking news: CRvB introduceert ontslagformule”, TAR 2013/5
Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2012, JIN 2012/131 (Rasmussen)
“Ambtenaren worden gewone werknemers”, TAP 2011, nr. 2.
“ Inzagerecht en correctierecht in de Wbp: onbekend maakt onbemind”, TAP 2009, nr. 6.
“ Omgaan met disfunctionerende werknemers: is er inmiddels meer structuur?”, Arbeid Integraal 2008/4.
Brabant/Van Uffelen anno 2007, SMA april 2007
“Ontslag op staande voet bij gedeeltelijk bewezen verklaarde feiten”, Bedrijfsjuridische berichten, augustus 2006
“De salderingsregeling”, ArbeidsRecht 2006, 22

Talen

Nederlands
Engels
Duits

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Hij heeft meer dan tien jaar advies- en proceservaring met het privaatrechtelijke arbeidsrecht en het publiekrechtelijke ambtenarenrecht. Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen.

Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen. Dit laatste o.a. al enkele jaren op het terrein van collectief arbeidsrecht (CAO-recht) bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten
Koen Vermeulen heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
Bekijk CV

 

Artikelen

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer
Lees meer overNieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie
7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer
Lees meer overWerken waar je wilt in 2023?!
24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer
Lees meer overAanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Video's

Arbeidsrecht

De vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de proeftijd

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de opzegtermijn

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: het tussentijds opzegbeding

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: de informatieplicht

Arbeidsrecht

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst: het concurrentieverbod

GMW around the world: employment 2021

Arbeidsrecht

Thuiswerken: waarvoor is de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk?

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
The best is yet to come

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Martijn Dellebeke

Martijn Dellebeke

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat