Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen. Hij heeft meer dan tien jaar advies- en proceservaring met het privaatrechtelijke arbeidsrecht en het publiekrechtelijke ambtenarenrecht. Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen.

Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen. Koen handelt steeds vanuit een (pro)actieve betrokkenheid bij de belangen van zijn cliënten. Daarbij combineert hij een praktische aanpak met zijn wetenschappelijke interesse, die onder meer blijkt uit zijn publicaties en docentschappen. Dit laatste o.a. al enkele jaren op het terrein van collectief arbeidsrecht (CAO-recht) bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, georganiseerd door de Universiteit Leiden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Koen Vermeulen heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Dankwoorden van cliënten

“Koen leverde een grote bijdrage aan het succes van een interne reorganisatie die wij moesten uitvoeren. Altijd op tijd, uitstekend advies en altijd op zoek naar de beste oplossing voor zowel onze onderneming als het personeel. Fantastische kerel om mee te werken!”

Alle artikelen van Koen Vermeulen