Curriculum Vitae

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Expertises

Erfrecht

Educatie

Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
EPN Grotius Estate Planning
Novex leergang executele

Lidmaatschappen

Lid Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
Lid Werkgroep Erfrecht Rotterdam
Lid van Novex

Publicaties

  • Klopt het testament wel? Algemeen Dagblad, 16 januari 2013
  • Bijdrage Compendium Samenwonen. SDU uitgevers, mei 2013
  • Vermogensrechtelijke afwikkelingsperikelen van de samenleving. FtV, juni 2013
  • Betekeningsproblemen bij onbekende erfgenamen. Tijdschrift Erfrecht, aflevering 1 2014

Talen

Nederlands
Engels
Sarnami Hindi
Frans
Duits

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Zij adviseert en procedeert voor haar cliënten, vaak in omvangrijke en complexe nationale en internationale erfrechtzaken. Sieta behandelt onderwerpen als de vereffening van een (digitale) nalatenschap, vruchtgebruik, verdeling en afwikkeling van een nalatenschap, bevoegdheden en ontslag van de executeur, vaststellen van de legitieme portie. Daarnaast adviseert Sieta cliënten over de inhoud van op te stellen testamenten en wikkelt zij trustvermogens af. Naast het erfrecht staat Sieta ook cliënten bij in zaken met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap en estate planning.

Sieta wordt in erfrechtzaken berokken door erfgenamen, onterfde kinderen, executeurs, schuldeisers van een overledene, executeurs, vereffenaars, notarissen en accountants. Ook staat Sieta regelmatig goede doelen instellingen bij in erfeniskwesties.

Met regelmaat publiceert Sieta in vaktijdschriften. Zij is een van de auteurs van het compendium erfprocesrecht (SDU) en zij is als columniste aan Margriet Magazine verbonden.

Vanwege haar Surinaams-Hindoestaanse achtergrond kent Sieta de Surinaamse erfrechtwetgeving. Zij werkt daarin samen met in Suriname gevestigde advocaten en notarissen. Als er voor een cliënt in Suriname moet worden geprocedeerd, kan zij als tussenpersoon de Surinaamse advocaat adviseren.

Sieta Autar-Matawlie is lid van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland en lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. Zij heeft haar specialisatieopleiding estate-planning met goed gevolg afgerond aan de Grotius academie. Daarnaast heeft zij met de specialisatieopleidingen levenstestament en vereffeningen en ook de leergang executele afgerond.

Sieta is maatschappelijk betrokken. Zij is als voorzitter betrokken bij Stichting Abhilasa Global Serve en als secretaris bij de Stichting Vrienden van het Surinaamse Recht. Op vrijwillige basis ondersteunt zij juridische projecten in Nederland, India en Suriname.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten
Sieta Autar-Matawlie heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Erfrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Artikelen

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Joris Groeneveld

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat
Wladimir Schmidt

Wladimir Schmidt

Lees meer over deze advocaat