12 maart 2024

Executeur van een testament. Wat houdt dat precies in?

Door Sieta Autar-Matawlie

De executeur is verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Maar dat betekent niet dat iedere executeur dezelfde verantwoordelijkheden heeft.

Wat u moet doen en wat uw bevoegdheden zijn, is afhankelijk van wat er is vastgelegd in het testament. Zo kan diegene die het testament opstelt zeggen: ik wil dat de executeur alleen mijn begrafenis regelt. Dan bent u als executeur dus alleen maar verantwoordelijk voor de begrafenis.

U kunt als executeur meer taken krijgen, zoals het beheren van de nalatenschap. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor het betalen van eventuele schulden die er zijn en ook het verdelen van het overgebleven saldo onder de erfgenamen. Tot slot kunt u als executeur ook nog een beschikkende functie hebben: in dit geval mag je ook goederen verkopen. Niet alleen om schulden te voldoen, maar als dat in het testament is bepaald, ook om de nalatenschap klaar te maken voor de verdeling. Welke bevoegdheden u precies heeft, is dus afhankelijk van wat in het testament vastgelegd is.

Als executeur bent u ook hoofdelijk verantwoordelijk voor de aangifte en de voldoening van de erfbelasting. Ik adviseer altijd om een expert in te schakelen als het aankomt op de erfbelasting, omdat een kleine fout al vervelende gevolgen kan hebben. Daarbij adviseer ik ook altijd om het bedrag dat waarschijnlijk geheven gaat worden te reserveren. Als de aangifte dan komt, kunt u deze betalen namens alle erfgenamen.

Bent u benoemd tot executeur? Dan kunt u deze taak ook weigeren. Als u nee zegt wordt in het testament gekeken of er een opvolgende executeur benoemd is. Als het testament bepaalt dat  de rechter een executeur mag benoemen, kan de rechter desgevraagd van die mogelijkheid gebruik maken en anders wordt er gekeken naar de wet en zijn alle erfgenamen tezamen  verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Indien u een executeur heeft benoemd is het verstandig dat u deze daarvan op de hoogte stelt. Zo komt de executeur niet voor  verrassingen te staan en kunt u delen wat u van hem of haar verwacht.

3 dingen die u wilt weten over het executeurschap

  1. Er kunnen meerdere executeurs benoemd zijn in een testament. Zij kunnen allemaal verantwoordelijk zijn voor een ander onderdeel, zoals de begrafenis of de afwikkeling digitale nalatenschap.
  2. U kunt als executeur een vergoeding krijgen. In de wet is vastgelegd dat dit één procent van het saldo van de zuivere nalatenschap is, tenzij anders vastgelegd wordt.
  3. Kosten die u als executeur maakt, zoals reis-, notaris- en kopieerkosten, kunt u declareren uit de nalatenschap. Bewaar de facturen dan wel goed.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw testament? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer