Executeur

De executeur wordt benoemd bij testament en zal na het overlijden van de erflater verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Taken van de executeur

De executeur is met uitsluiting van ieder ander bevoegd om het beheer over de nalatenschap te voeren, in beginsel totdat hij zijn werkzaamheden heeft voltooid. Hij mag het beheer naar eigen inzicht voeren. Al is daarbij wel een zorgplicht ten opzichte van de erfgenamen. Naast het beheer is deze persoon verantwoordelijk voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap en het uitvoeren van eventuele testamentaire lasten. Zijn bevoegdheden kunnen worden uitgebreid op grond van het testament. In het testament kan onder andere een testamentaire last of afwikkeling bewind zijn opgenomen.

Plichten van de executeur

Eén van de plichten is het geven van informatie over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen. Ook dient de hij ‘met bekwame spoed’ een boedelbeschrijving op te maken en de aan hem bekende schuldeisers op te roepen om hun vorderingen in te dienen.

Loon van de executeur

Het loon van de executeur wordt meestal in het testament opgenomen. Indien er niets in het testament is vermeld, geldt het wettelijk loon van 1% van de waarde van het vermogen van erflater op diens sterfdag. Afwijking van het testamentaire of wettelijke loon kan worden verzocht als het testament daarin voorziet of als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Ontslag van de executeur

De taak van de executeur kan voortijdig eindigen door diverse oorzaken, zoals door de dood van deze persoon, doordat de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, hij failliet is verklaard, onder curatele is gesteld of zijn vermogen onder bewind is gesteld. Daarnaast komt het regelmatig voor dat hij geen executeur meer wil zijn of dat de erfgenamen ontevreden zijn over het optreden van de executeur en deze daarom willen laten ontslaan. De kantonrechter beslist over een verzoek tot ontslag en benoemt eventueel een nieuwe als het testament in die mogelijkheid voorziet. Een erfrecht advocaat van GMW advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Meer erfrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer

Lees meer over
Welke informatie legitimaris

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

Lees meer over

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

Lees meer over

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

Lees meer over

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer

Lees meer over

29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Lees meer

Lees meer over

18 januari 2022

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen. Wanneer kan u als erfgename hier aanspraak op maken? U leest het in deze blog.

Lees meer

Lees meer over

12 november 2021

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na overlijden. Hoe werkt het precies?

Wat indien de biologische vader van een kind, het kind niet heeft erkend en de vader inmiddels is overleden? Heeft het kind dan aanspraak op een erfenis?

Lees meer

Lees meer over

11 juni 2021

18 juni 2021: Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 18 juni 2021 is de Dag van het Erfrecht. Op deze dag kunt u bij gespecialiseerde advocaten informatie inwinnen over het erfrecht.

Lees meer

Lees meer over