Executeur

De executeur wordt benoemd bij testament en zal na het overlijden van de erflater verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Taken van de executeur

De executeur is met uitsluiting van ieder ander bevoegd om het beheer over de nalatenschap te voeren, in beginsel totdat hij zijn werkzaamheden heeft voltooid. Hij mag het beheer naar eigen inzicht voeren. Al is daarbij wel een zorgplicht ten opzichte van de erfgenamen. Naast het beheer is deze persoon verantwoordelijk voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap en het uitvoeren van eventuele testamentaire lasten. Zijn bevoegdheden kunnen worden uitgebreid op grond van het testament. In het testament kan onder andere een testamentaire last of afwikkeling bewind zijn opgenomen.

Plichten van de executeur

Eén van de plichten is het geven van informatie over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen. Ook dient de hij ‘met bekwame spoed’ een boedelbeschrijving op te maken en de aan hem bekende schuldeisers op te roepen om hun vorderingen in te dienen.

Loon van de executeur

Het loon van de executeur wordt meestal in het testament opgenomen. Indien er niets in het testament is vermeld, geldt het wettelijk loon van 1% van de waarde van het vermogen van erflater op diens sterfdag. Afwijking van het testamentaire of wettelijke loon kan worden verzocht als het testament daarin voorziet of als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Ontslag van de executeur

De taak van de executeur kan voortijdig eindigen door diverse oorzaken, zoals door de dood van deze persoon, doordat de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, hij failliet is verklaard, onder curatele is gesteld of zijn vermogen onder bewind is gesteld. Daarnaast komt het regelmatig voor dat hij geen executeur meer wil zijn of dat de erfgenamen ontevreden zijn over het optreden van de executeur en deze daarom willen laten ontslaan. De kantonrechter beslist over een verzoek tot ontslag en benoemt eventueel een nieuwe als het testament in die mogelijkheid voorziet. Een erfrecht advocaat van GMW advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Meer erfrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

De geldigheid van een concept testament

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

Lees meer over
Wat kan ik doen als uit de erfenis geld is verdwenen

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

Lees meer over
Verzwijgen van een deel van de erfenis

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer

Lees meer over
Executeur van een testament. Wat houdt dat precies in

12 maart 2024

Executeur van een testament. Wat houdt dat precies in?

De executeur is verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Maar dat betekent niet dat iedere executeur dezelfde verantwoordelijkheden heeft.

Lees meer

Lees meer over
19 maart 2024 Dag van het Erfrecht

5 maart 2024

19 maart 2024: Dag van het Erfrecht

Op dinsdag 19 maart 2024 is het de Dag van het Erfrecht. Op deze dag kunt u bij onze gespecialiseerde advocaten vrijblijvend informatie inwinnen over het erfrecht.

Lees meer

Lees meer over
4 belangrijke erfrecht zaken

5 maart 2024

4 vragen over financiële erfrecht zaken om rekening mee te houden

U bent met pensioen. Tijd voor een financiële check-up. Vandaag beantwoord ik 4 vragen over financiële erfrecht zaken die u nú moet regelen om onbezorgd te genieten van uw 'oude dag'.

Lees meer

Lees meer over
Wat is een verklaring van erfrecht

20 februari 2024

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer moet ik deze laten opstellen?

Een verklaring van erfrecht kun je in de meeste gevallen vergelijken met een legitimatiebewijs. De notaris verklaart in die akte wie de erfgenamen of executeur zijn.

Lees meer

Lees meer over
Waarom een digitaal nalatenschap opstellen

1 februari 2024

Waarom een digitale nalatenschap opstellen?

In een tijd waarin steeds meer zaken zich digitaal afspelen, is het belangrijk om na te denken over uw digitale nalatenschap. Hierin zet u op een rij wat u wilt dat er na uw overlijden gebeurt met uw digitale aanwezigheid. Als u niets doet, blijft u online doorleven.

Lees meer

Lees meer over
Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer

Lees meer over