Aanvaarding of verwerping erfenis

Wie erfgenaam is in een erfenis zou goed moeten nadenken of hij de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

Deze keuze kan pas worden gemaakt op het moment dat een erfenis openvalt. Is een erfenis eenmaal aanvaard, dan kan daar niet meer op worden teruggekomen. Er zijn twee manieren om een erfenis te aanvaarden: zuiver of beneficiair.

Zuivere aanvaarding

Zuivere aanvaarding van de erfenis betekent dat aanvaard wordt zonder het maken van enig voorbehoud. De baten én de schulden worden dus aanvaard. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Door zuivere aanvaarding van een nalatenschap kan de erfgenaam ook door schuldeisers worden aangesproken om schulden met zijn eigen vermogen te voldoen als de baten van de erfenis niet groot genoeg zijn. Dat is doorgaans niet de bedoeling. Het is dus van belang om vóór het aanvaarden van de nalatenschap te weten of het saldo van de nalatenschap positief of negatief zal zijn. U kunt hierbij de hulp van GMW advocaten inroepen. De keuze voor zuivere aanvaarding kan ter griffie van de rechtbank worden gedaan, maar kan ook blijken uit gedragingen van de erfgenaam. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedraagt als erfgenaam, aanvaardt daardoor de erfenis zuiver, tenzij hij natuurlijk eerder een andere keuze heeft uitgebracht. Voorzichtigheid is geboden.

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding is hetzelfde als aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Door beneficiair te aanvaarden, wordt iemand niet met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis. U deelt wel mee in een positief saldo van de erfenis, maar uw eigen vermogen wordt niet aangetast als er meer schulden zijn dan baten.

Verwerping

Wie helemaal niets met een nalatenschap te maken wil hebben, kan een erfenis verwerpen. De verwerping werkt terug tot het moment van overlijden van erflater zodat de erfgenaam na verwerping nooit erfgenaam is geweest. Van belang is dat door deze erfgenaam geen daden van aanvaarding worden gedaan, maar alleen zogenaamde beheersdaden. Wie toch een daad van aanvaarding doet, heeft zuiver aanvaard en kan niet meer verwerpen.

Meer erfrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

Lees meer over

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

Lees meer over

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer

Lees meer over

29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Lees meer

Lees meer over

18 januari 2022

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen. Wanneer kan u als erfgename hier aanspraak op maken? U leest het in deze blog.

Lees meer

Lees meer over

12 november 2021

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na overlijden. Hoe werkt het precies?

Wat indien de biologische vader van een kind, het kind niet heeft erkend en de vader inmiddels is overleden? Heeft het kind dan aanspraak op een erfenis?

Lees meer

Lees meer over

11 juni 2021

18 juni 2021: Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 18 juni 2021 is de Dag van het Erfrecht. Op deze dag kunt u bij gespecialiseerde advocaten informatie inwinnen over het erfrecht.

Lees meer

Lees meer over

5 maart 2021

Artikel AD: Erfgenaam? Let op: ook schulden horen bij een erfenis!

Bij een erfenis denken veel mensen aan het erven van geld of vastgoed. Maar wat nogal eens vergeten wordt, is dat ook schulden van de overledene bij de erfenis horen. Hoe werkt dat precies en kun je een erfenis met schulden ook weigeren?

Lees meer

Lees meer over

27 januari 2021

Hoe moet worden bepaald wat er met de as van een overledene gebeurt?  

Nabestaanden kunnen nog weleens twisten over de vraag wat er met de as van de overledene moet gebeuren.

Lees meer

Lees meer over