10 maart 2016

Geen standaard beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Door Sieta Autar-Matawlie

Minister Van der Steur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden inmiddels aangegeven dat een systeemwijziging, waarbij beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen de norm wordt, een te zwaar middel is om het probleem van negatieve nalatenschappen op te lossen.

Beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Het wetsvoorstel is bedoeld om erfgenamen die een nalatenschap hebben aanvaard te beschermen tegen onverwachte schulden. Door de minister is aangegeven dat overbedelingsvorderingen van kinderen op de langstlevende ouder in beginsel niet als onverwachte schuld worden aangemerkt. Wel kunnen daar uitzonderingen op zijn, bijvoorbeeld indien een kind dat zeer jong was ten tijde van het overlijden van de eerste ouder later geen contact meer had met de langstlevende ouder en daardoor niet op de hoogte was van het bestaan van een dergelijke vordering. Ingevolge het wetsvoorstel wordt het meenemen van een fotoalbum of het opruimen van een woning niet meer gezien als daad van zuivere aanvaarding (de zogenaamde ‘aanvaardingsfictie’). Het advies van de minister blijft om eerst zorgvuldig te overwegen alvorens zuiver te aanvaarden.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een specialist op het gebied van erfrecht.

Gerelateerde blogs

20 februari 2024

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer moet ik deze laten opstellen?

Een verklaring van erfrecht kun je in de meeste gevallen vergelijken met een legitimatiebewijs. De notaris verklaart in die akte wie de erfgenamen of executeur zijn.

Lees meer

1 februari 2024

Waarom een digitale nalatenschap opstellen?

In een tijd waarin steeds meer zaken zich digitaal afspelen, is het belangrijk om na te denken over uw digitale nalatenschap. Hierin zet u op een rij wat u wilt dat er na uw overlijden gebeurt met uw digitale aanwezigheid. Als u niets doet, blijft u online doorleven.

Lees meer

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer