10 maart 2016

Geen standaard beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Door Sieta Autar-Matawlie

Minister Van der Steur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden inmiddels aangegeven dat een systeemwijziging, waarbij beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen de norm wordt, een te zwaar middel is om het probleem van negatieve nalatenschappen op te lossen.

Beneficiaire aanvaarding van nalatenschappen

Het wetsvoorstel is bedoeld om erfgenamen die een nalatenschap hebben aanvaard te beschermen tegen onverwachte schulden. Door de minister is aangegeven dat overbedelingsvorderingen van kinderen op de langstlevende ouder in beginsel niet als onverwachte schuld worden aangemerkt. Wel kunnen daar uitzonderingen op zijn, bijvoorbeeld indien een kind dat zeer jong was ten tijde van het overlijden van de eerste ouder later geen contact meer had met de langstlevende ouder en daardoor niet op de hoogte was van het bestaan van een dergelijke vordering. Ingevolge het wetsvoorstel wordt het meenemen van een fotoalbum of het opruimen van een woning niet meer gezien als daad van zuivere aanvaarding (de zogenaamde ‘aanvaardingsfictie’). Het advies van de minister blijft om eerst zorgvuldig te overwegen alvorens zuiver te aanvaarden.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer