5 maart 2024

4 vragen over financiële erfrecht zaken om rekening mee te houden

Door Sieta Autar-Matawlie

U bent met pensioen. Tijd voor een financiële check-up. Vandaag beantwoord ik 4 vragen over financiële erfrecht zaken die u nú moet regelen om onbezorgd te genieten van uw 'oude dag'.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een testament werkt pas als u bent overleden. Een levenstestament is bedoeld voor als u wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld bij dementie of door een coma. In het ideale levenstestament  gaat u in op de wat- en de wie-vraag. Wat wilt u dat er met uw vermogen gebeurd? Wat wilt u met betrekking tot uw verzorging? En wat zijn uw eventuele wensen met betrekking tot beëindiging  van uw leven? Met de wie-vraag bedoel ik: wie moet uw wensen uitvoeren en wie moet toezicht op die uitvoerder houden? Als u geen levenstestament hebt, moet uw partner of kind langs de kantonrechter om bij uw bankrekeningen te komen. Alhoewel u er niet toe verplicht bent, raad ik iedereen aan een levenstestament bij de notaris te maken. Een akte van de notaris wordt door bijna alle banken en andere (financiële) instellingen geaccepteerd.

Wat moet u regelen bij een scheiding?

Bij een echtscheiding gaat het er in de eerste plaats om dat u in juridisch opzicht van elkaar ‘losgeweekt’ wordt. Begin met nadenken over het verdelen of verrekenen van het  gemeenschappelijke vermogen. Uitgangspunt is of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. Denk er ook aan om de begunstiging van uw levensverzekering te wijzigen en uw testament. Er komt veel bij een scheiding kijken. Het loont de moeite om u goed te laten voorlichten of bijstaan door een kundige adviseur en het hoofd
koel te houden. Zo voorkomt u ook dat een scheiding een vechtscheiding wordt. Probeer er samen uit te komen.

Welk goed doel is betrouwbaar om aan te schenken?

Kies in de eerste plaats een doel dat bij u past. Wat vindt u belangrijk? Het is tenslotte uw geld waarvan het doel goede daden gaat verrichten. Voor wat betreft de betrouwbaarheid: sinds  2016 is er het CBF-keurmerk. Het CBF is toezichthouder en controleert goede doelen op allerlei criteria zoals bestuur, beleid, integriteit, verslaglegging, fondsenwerving en  verantwoordelijkheid. Het is een andere en uitgebreidere controle dan voor de ANBI-status. Op de website cbf.nl kunt u alle 678 Erkende Goede Doelen vinden. U kunt er met een gerust hart aan schenken.

Wat moet u regelen voor uw (klein)kind(eren) voordat u overlijdt?

Denk aan een aantal belangrijke kwesties: wat vindt u belangrijk met betrekking tot uw uitvaart? Wie moet wat krijgen? Wilt u ‘de koude kant’ ook rechten geven op een deel van uw nalatenschap? Hoe kunt u erfbelasting besparen? En: wie mag of mogen alles afwikkelen? Het is slim om dat testamentair vast te leggen. Als u al een testament hebt gemaakt, is het  verstandig om dat eens in drie à vier jaar met de hulp van een erfrechtadvocaat of notaris kritisch na te lopen. De wet kan namelijk zijn veranderd, uw vermogen kan qua waarde of  samenstelling zijn gewijzigd en in uw leven kan natuurlijk ook het een en ander zijn veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een kleinkind of een breuk met een van uw erfgenamen. Op de Dag van het Testament is zo’n check meestal gratis. Een update hoeft vervolgens niet duur te zijn. Sterker: als u de dingen goed regelt, scheelt dat uw nabestaanden veel gedoe en geld.

Meer informatie

Vond u dit artikel over 4 vragen over financiële erfrecht zaken om rekening mee te houden nuttig maar wilt u meer informatie? Neem dan direct contact op met onze erfrechtspecialisten.

Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Advocaat/associate partner/estate planner/executeur

Sieta Autar-Matawlie is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Gerelateerde blogs

8 mei 2024

De geldigheid van een concept testament

Erven kan op twee manieren: via het wettelijk stelsel (het zogeheten versterferfrecht), of via een testament. Het wettelijk stelsel kan alleen opzij worden gezet door een testament. Een testament moet worden opgesteld met tussenkomst van de notaris. Het testament zal daarbij formeel ‘gepasseerd’ moeten worden.

Lees meer

19 maart 2024

Wat kan ik doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Na het overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. De erfgenamen krijgen inzicht in de omvang en samenstelling van de erfenis. Wat kunt u doen als er geld is verdwenen uit de erfenis?

Lees meer

14 maart 2024

Verzwijgen van een deel van de erfenis

Voor erfgenamen is er over en weer de verplichting elkaar te informeren over de omvang van de erfenis.

Lees meer