Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk. Vanwege haar gespecialiseerde kennis op het gebied van erfrecht wordt Marieke ingeschakeld door notarissen, collega-advocaten, executeurs en erfgenamen uit heel Nederland. Tevens is Marieke al ruim 30 jaar gespecialiseerd in het behandelen van complexe echtscheidingszaken en adviseert en procedeert zij over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, het verdelen van de gemeenschap van goederen en over alimentatie.

Marieke adviseert en procedeert over juridische complexe erfrechtelijke kwesties waarbij onderwerpen als de vereffening van een nalatenschap, vruchtgebruik, verdeling en afwikkeling van een nalatenschap, bevoegdheden en ontslag van de executeur, vaststellen van de legitieme portie, maar bijvoorbeeld ook het verkrijgen van informatie over de nalatenschap, tot de dagelijkse praktijk behoren.

Voor erfrechtzaken met een internationaal karakter kunt u eveneens bij haar terecht. Het internationale element kan zowel gelegen zijn in de nationaliteit van de cliënt als in het feit dat een nationale cliënt bezittingen heeft in het buitenland. Marieke geeft regelmatig lezingen bij grote internationale organisaties. Zij is zeer betrokken bij haar cliënten. Haar praktijkvoering kenmerkt zich door een oplossingsgerichte en pragmatische benadering.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Marieke Morshuis heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Dankwoorden van cliënten

“Graag wil ik jou via deze weg nogmaals enorm bedanken voor het traject wat wij samen hebben afgelegd. Jouw deskundigheid, adviezen en ongelooflijke steun hebben bijgedragen aan een hele mooie uitspraak en afronding.”

Alle artikelen van Marieke Morshuis