Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Professor Hans van Meerten is een specialist op het gebied van pensioenrecht, financieel recht en EU-recht. Hij staat zowel werknemers, zelfstandigen, werkgevers, gepensioneerden, ondernemingsraden, pensioenfondsen als vermogensbeheerders bij. Nationaal en internationaal. Hans beoordeelt steeds hoe Nederlandse regelgeving zich verhoudt tot het onderliggende EU-recht. Veel juridische vraagstukken hebben namelijk een Europeesrechtelijke achtergrond. Regelmatig heeft Hans met succes bepleit dat Nederlandse regelgeving dient te wijken voor Europeesrechtelijke bepalingen.

Hans geeft frequent presentaties en lezingen in binnen- en buitenland over bovengenoemde rechtsgebieden. Actuele onderwerpen die hij voor het voetlicht brengt zijn het Nederlandse pensioenakkoord en de Europese regelgeving voor pensioenen (PEPP, IORP en het EU Handvest Grondrechten).

Daarnaast is Hans deeltijd hoogleraar pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht en begeleidt hij meerdere assistenten in opleiding.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Hans van Meerten heeft het volgende rechtsgebied in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten laten opnemen:

  • Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied.

Curriculum Vitae

Advocaat

Rechtsgebieden
Pensioenrecht
Financieelrecht
EU-recht

Werkervaring
Advocaat bij GMW advocaten

Opleiding
Rechten, Universiteit Amsterdam
Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nevenactiviteiten
Hoogleraar Europees Pensioenrecht, Universiteit Utrecht
Gasthoogleraar, China University Law and Political Science
Gasthoogleraar, Universität Liechtenstein
Lid van de Europese toezichthouder voor verzekering en pensioen, EIOPA (Frankfurt)
Kernredactie Financial Law Hub, Sdu uitgevers

Publicaties
Te raadplegen op: Author Page for Hans van Meerten :: SSRN

Talen
Nederlands, Engels, Duits, Frans

Heeft u vragen?

Hans van Meerten helpt u graag