Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink is een gespecialiseerde en ervaren procesadvocaat. Hij weet complexe juridische geschillen snel te doorgronden en weet de kansen in een eventuele procedure goed in te schatten. Dit leidt tot concrete adviezen over de te voeren strategie en realistische verwachtingen over de uitkomst van de zaak bij zijn cliënten.

De Nederlandse rechtbanken benoemen Christiaan vaak als curator in omvangrijke en complexe faillissementen, en als bewindvoerder in surseances van betaling. Hij heeft een reputatie opgebouwd als vakkundig curator, met een goed bedrijfskundig inzicht en oog voor de belangen van alle betrokkenen. De focus van de zaken die Christiaan Mensink behandelt naast zijn faillissementspraktijk, ligt op het gebied van contracten, financiering, insolventierecht en ondernemingen. Daarnaast is Christiaan een specialist op het gebied van de Wet Homologatie Onderhands Dwangakkoord (WHOA), waarbij het doel is om namens een cliënt een onderhands akkoord met schuldeisers te sluiten en dat akkoord te laten bekrachtigen door de rechter. Ook schuldeisers die niet hebben ingestemd met het akkoord zijn daaraan gebonden.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Christiaan Mensink heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

• Insolventierecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Curriculum Vitae

Advocaat/partner

Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Insolventie en herstructurering
Corporate litigation
Aansprakelijkheidsrecht

Opleiding
Rechten, Universiteit Maastricht
Specialistatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie
Financiële Economie voor Curatoren, Erasmus Universiteit

Werkervaring
Advocaat en partner bij GMW advocaten

Lidmaatschappen
Lid Vereniging INSOLAD
Lid INSOL International

Talen
Nederlands, Engels

Alle artikelen van Christiaan Mensink