23 januari 2024

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden.

Door Christiaan Mensink

Op 15 november 2023 is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden.

Turboliquidatie

Turboliquidatie is de snelle en eenvoudige ontbinding en opheffing van bedrijven (vennootschappen), zonder vereffening en zonder faillissement. Artikel 2:19 lid 4 BW maakt dit mogelijk. Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat. Voor bedrijven zonder bezittingen is turbo-liquidatie de juiste weg om te stoppen; voor een faillietverklaring komen zij niet in aanmerking (zie bijvoorbeeld dit vonnis).

Misbruik

Soms wordt het instrument van turboliquidatie misbruikt, bijvoorbeeld als de bezittingen van de onderneming onjuist zijn verdeeld of vervreemd, of als er mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid is. In dat geval kan toch het faillissement worden uitgesproken, of kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat bijvoorbeeld als de bestuurder 1) ondanks de aanwezigheid van baten een vereffening na ontbinding van de vennootschap achterwege laat, 2) in het zicht van de ontbinding selectieve betalingen aan groepsmaatschappijen of andere direct betrokkenen bij de vennootschap doet of laat doen of hen anderszins bevoordeeld ten opzichte van derden, of 3) bij een ontbinding van de vennootschap bewerkstelligt of toelaat dat een aan een derde toebehorende zaak niet wordt geretourneerd of anderszins weer ter beschikking wordt gesteld aan die derde.

Turboliquidaties kennen dus een risico op misbruik, vooral als er schulden achterblijven. De nieuwe wet introduceert maatregelen voor meer transparantie, wat tot meer rechtsbescherming voor schuldeisers leidt en misbruik tegengaat. De turboliquidatie wordt hierdoor een geschiktere manier voor ondernemers om te kunnen stoppen. Door op tijd te stoppen met de onderneming wordt voorkomen dat schulden verder oplopen als deze bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten niet meer betaald kunnen worden. Het alternatief is een faillissement waarbij schuldeisers veel minder van hun geld terugkrijgen.

Nieuwe regels verplichten tot transparantie

De nieuwe wet verplicht ondernemers bij turboliquidatie financiële verantwoording in te dienen indienen bij de Kamer van Koophandel, die daarvoor een formulier heeft gemaakt. Op deze manier wordt duidelijk waar de laatste opbrengsten aan zijn besteed en waarom er niet meer schulden konden worden betaald. Meer transparantie maakt het ook mogelijk voor schuldeisers om tegen de turboliquidatie in actie te komen, bijvoorbeeld door inzage te eisen in de administratie, bestuurders aansprakelijk te stellen of de turboliquidatie door de rechter ongedaan te laten maken. Misbruik maken van een turboliquidatie is strafbaar op grond van de Wet economische delicten en kan leiden tot een bestuursverbod van maximaal 5 jaar.

Meer informatie of hulp nodig bij turboliquidatie?

Meer informatie over turboliquidatie in ons vorige weblog over dit onderwerp en op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer