17 oktober 2023

Let op: turboliquidatie aan banden gelegd

Door Janine van den Bemt

De ‘turboliquidatie’ is een betrekkelijk eenvoudige en snelle procedure om een rechtspersoon te beëindigen. Daar komt op 15 november 2023 verandering in.

Wettelijke vereffening versus turboliquidatie

Als een rechtspersoon na het beëindigen van zijn activiteiten nog baten heeft, dan moet de rechtspersoon worden vereffend voordat hij ophoudt te bestaan.

Wanneer er voldoende baten zijn om alle schulden uit te kunnen voldoen, dan moet de wettelijke vereffeningsprocedure worden doorlopen. Als er meer schulden dan baten zijn, dan moet het faillissement worden aangevraagd.

Zowel de vereffeningsprocedure als de faillissementsprocedure bevatten diverse waarborgen voor schuldeisers.

Dat is anders bij de turboliquidatie. Als er geen baten meer zijn, dan hoeft er in het geheel geen vereffeningsprocedure te worden doorlopen. Ook niet als de rechtspersoon nog wél schulden heeft. Zodra het ontbindingsbesluit wordt genomen, houdt de rechtspersoon op te bestaan. Het bestuur doet daarvan vervolgens opgaaf aan het Handelsregister. Daarbij hoeft geen financiële verantwoording te worden afgelegd.

Misbruik turboliquidatie

De turboliquidatie heeft de afgelopen jaren onder grote belangstelling gestaan. Niet alleen omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, maar ook omdat het eenvoudig is om misbruik te maken van de turboliquidatie. Zo kon de reguliere – met waarborgen omklede – vereffeningsprocedure worden omzeild door toe te werken naar de situatie waarbij geen baten meer aanwezig zijn. De schuldeisers worden dan verrast door de turboliquidatie, kunnen niet controleren wat er met de activa is gebeurd en blijven met lege handen achter.

Meer informatie over de mogelijkheden die schuldeisers nog wél hebben na turboliquidatie, kunt u hier vinden.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 15 november 2023 zal de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treden. Deze wet is in het leven geroepen om misbruik tegen te gaan en om de positie van schuldeisers te verbeteren.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet komt er een informatieverplichting op het bestuur te rusten. Binnen 14 dagen na de ontbinding moet het bestuur diverse stukken bij het Handelsregister deponeren. Daarbij gaat het onder andere om een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en om een beschrijving van de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld. Daarnaast dienen ook de jaarrekeningen alsnog te worden gedeponeerd als de rechtspersoon daartoe al verplicht was.

Handelen in strijd met deze verplichtingen wordt als economisch delict aangemerkt. Er kan dan een boete worden opgelegd aan de bestuurders. Ook kan aan hen een bestuursverbod worden opgelegd.

Let op: deze verplichtingen gelden niet voor bestuurders van rechtspersonen die vóór 15 november 2023 al zijn geturboliquideerd.

Hulp nodig bij turboliquidatie?

Bent u van plan om uw vennootschap te turboliquideren en vraagt u zich af of u voldoet aan uw verplichtingen? Of heeft u een andere vraag over het beëindigen van uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.

Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Advocaat

Janine is advocaat in de insolventierechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer