7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Dit geldt niet alleen voor een Nederlandse procespartij, maar ook voor een buitenlandse procespartij. Maar hoe werkt dat met een buitenlandse partij? Als een buitenlandse partij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, moet men het geld daar halen. Dat kan nog wel eens heel lastig zijn.

Buitenlandse partijen en proceskosten

De Nederlandse wetgeving biedt de mogelijkheid om een incidentele vordering tot zekerheidstelling van de proceskosten in te stellen. Dit houdt in dat de gedaagde partij, die door een buitenlandse procespartij wordt gedagvaard, de eis kan stellen dat de buitenlandse eiser eerst zekerheid moet stellen voor de proceskosten en eventuele schadevergoedingen die verband houden met de procedure. Dit incident wordt geregeld in artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

De gedachte hierachter is dat de gedaagde, wanneer hij de procedure wint en de eiser in de proceskosten veroordeeld wordt, niet genoodzaakt wordt om naar een ver buitenland te gaan om te proberen daar deze kosten te verhalen, waarbij ook de erkenning van het Nederlandse vonnis een probleem kan gaan vormen.

Niet voldoen aan zekerheidstelling

Als een buitenlandse eiser wordt veroordeeld om zekerheid te stellen voor de proceskosten en hij doet dit niet, dan wordt deze buitenlandse eiser niet-ontvankelijk verklaard in zijn procedure. De procedure wordt dan beëindigd.

Uitzondering VS

Voor de hierboven genoemde verplichting kan een uitzondering worden gemaakt, als blijkt dat er een verdrag tussen de landen bestaat waar de partijen zijn gevestigd. Zo’n uitzondering bestaat bij een Amerikaanse eiser. Al in 1956 sloten Nederland en de VS een verdrag waarin werd bepaald dat een onderdaan van de VS (en daar vallen vennootschappen ook onder), geen zekerheid hoeft te stellen voor eventuele proceskosten. Een vordering tot zekerheidstelling bij een Amerikaanse eiser zal dan ook worden afgewezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Buitenlandse partijen en proceskosten? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact met ons op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer