WHOA

De WHOA is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen en faillietverklaring te voorkomen.

Als een onderneming met een meerderheid van haar schuldeisers tot een regeling treft, kan de rechtbank dat schulden-akkoord goedkeuren. Daarmee zijn ook de tegenstemmende schuldeisers gebonden aan het akkoord. Ook aandeelhouders kunnen in een WHOA-akkoord gedwongen worden hun aandelen in te leveren. De WHOA kan worden gebruikt voor herstructurering van levensvatbare ondernemingen, maar ook voor de gecontroleerde sluiting van een bedrijf (een liquidatieakkoord).

Wie kan gebruik maken van de WHOA?

De WHOA is toegankelijk voor alle soorten ondernemingen, van eenmanszaak en MKB tot grote concerns. Ook verenigingen en coöperaties kunnen van de WHOA gebruik maken.

Om toegang te krijgen tot de WHOA moet er wel sprake zijn van een – dreigende – faillissementssituatie: als er niet ingegrepen wordt, gaat de onderneming waarschijnlijk op (korte) termijn failliet. Bovendien moet het aan te bieden akkoord boven alles redelijk zijn voor alle schuldeisers: dit betekent dat elke schuldeiser een beter resultaat behaalt dan bij een faillissement.

In de meeste gevallen zal het bestuur van de onderneming een WHOA-traject in gang zetten. Maar ook schuldeisers, de ondernemingsraad of aandeelhouders kunnen het initiatief daartoe nemen door de rechtbank te verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Die deskundige zal vervolgens autonoom een akkoord kunnen voorbereiden en aanbieden aan alle schuldeisers en aandeelhouders.

Hoe verloopt een WHOA-traject?

Een WHOA-akkoord is niets anders dan een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. De homologatie (= bekrachtiging van het akkoord door de rechtbank) is de laatste stap van een WHOA-traject. Die homologatie is alleen nodig als niet alle schuldeisers instemmen met het voorgestelde akkoord. Het is dus een stok achter de deur om schuldeisers over te halen in te stemmen met het akkoord. Om tot homologatie van het akkoord door de rechtbank te kunnen komen, moet aan veel formaliteiten voldaan worden.

De belangrijkste stappen zijn:
 • Vaststellen van de ondernemingswaarde aan de hand van taxatie- en waarderingsrapporten.
 • Een correctie verdeling van alle schuldeisers in verschillende klassen
 • Overleg met schuldeisers en aandeelhouders over een concept-akkoord
 • Stemmen over het akkoord door alle schuldeisers en aandeelhouders
 • Homologatie door de rechtbank.

Tijdens een WHOA-traject kan de onderneming de rechtbank vragen om beschermende maatregelen te treffen. Zoals het opheffen van gelegde beslagen, het afhouden van faillissementsverzoeken of het geven van een afkoelingsperiode. Als er geschilpunten zijn met schuldeisers, bijvoorbeeld over de waardering van de onderneming of de klassenindeling, kan de rechtbank daarover tussentijdse beslissingen geven.

Deze verschillende stappen leggen wij uit in afzonderlijke artikelen.

Nieuwe WHOA regeling

Het aanbieden van een WHOA-akkoord is een ingewikkeld traject, dat alleen met de juiste begeleiding tot een goed einde kan worden gebracht. Het is belangrijk om geen fouten te maken in de waarderingen, klasse-indeling, correspondentie met schuldeisers, opbouw van het akkoord, enz. Er zijn namelijk vele juridische gronden waarop de rechtbank een akkoord kan of zelfs moet afwijzen. Deskundige begeleiding is dan ook noodzakelijk.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is een nieuwe regeling, die in 2021 is ingegaan. Toch heeft GMW advocaten als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland al de nodige praktijkervaring opgebouwd met de WHOA. Zo begeleidde GMW advocaten in februari 2021 de eerste homologatie van een WHOA-akkoord van Nederland, waarbij een bedrijf in de evenementenbranche een schuldenlast van ruim € 1,5 miljoen terugbracht tot €350.000,-. GMW advocaten treedt ook op voor aandeelhouders of schuldeisers die door een schuldenaar in een WHOA-akkoord worden betrokken, en  als door de rechtbank aangestelde deskundige of observator.

Direct naar het laatste GMW WHOA nieuws >

De GMW WHOA-Oplossing?

1. Intakegesprek

2. Verstrekken van gegevens

3. Ondernemingswaarde berekenen

4. Opstellen akkoord

5. Overleg met schuldeisers

6. Stemmen over akkoord

7. Bevestiging via rechtbank

Voordelen van WHOA-Oplossing

Deskundige begeleiding

U krijgt een plan op maat inclusief persoonlijke en deskundige begeleiding.

Kosten efficiënt

Door automatisering is de WHOA toegankelijk gemaakt voor het MKB en kunt u dit traject tegen een scherp tarief doorlopen.

Snel en succesvol

Het tot stand komen van een akkoord met schuldeisers is een complex proces. U wordt snel en efficiënt geholpen.

Meest gestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

 • Hoe kan ik een faillissement voorkomen?

  Een faillissement is niet altijd een voldongen feit wanneer een onderneming in zwaar weer is gekomen. Soms kunnen financiële problemen namelijk op tijd worden opgelost. Als de activiteiten van de onderneming nog wel rendabel zijn maar de schuldenlast te hoog is kan een WHOA Reorganisatie Akkoord een uitkomst bieden. Mocht het echter zo zijn dat er geen zicht meer is op herstel, dan kunnen door het aangaan van een WHOA Liquidatie Akkoord de activiteiten op een ordentelijke manier worden beëindigd.

 • Wat is de WHOA?

  WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord; de wet treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar om een faillissement te voorkomen, door het herstructureren van de schulden binnen de onderneming of het beëindigen van de ondernemingsactiviteiten op een ordentelijke, gecontroleerde manier. Het doel is een onderhands akkoord met schuldeisers en aandeelhouders te sluiten waarbij iedereen beter af is dan in een faillissementssituatie. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen.

 • Wat is het doel van de WHOA?

  Een akkoord op basis van de WHOA kan tot doel hebben om een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering van de schulden weer financieel gezond kan voortbestaan af te wenden, maar ook om een onderneming zonder overlevingskansen af te wikkelen buiten faillissement.

 • Hoe werkt de WHOA?

  Het werkt als volgt: u kan als bestuurder van uw onderneming zelf het initiatief nemen om tot een akkoord te komen met schuldeisers en eventuele aandeelhouders. U speelt dus een actieve rol bij de totstandkoming van het plan om de onderneming weer toekomstbestendig te maken of om de activiteiten van de onderneming ordentelijk te beëindigen. Dit doet u door een voorstel te maken voor een financiële herstructurering van uw bedrijf. Een vergelijk wordt gemaakt tussen de situatie als ware de onderneming failliet zou gaan en de situatie wanneer de schulden worden gereorganiseerd (Reorganisatie Akkoord). Als de activiteiten worden beëindigd dan moet de ordentelijke beëindiging van de activiteiten een hogere uitkomst bieden dan wanneer de onderneming failliet gaat (Liquidatie Akkoord).
  Vervolgens worden de schuldeisers en aandeelhouders in klassen ingedeeld op basis van de volgorde die zou gelden als de onderneming failliet zou gaan. Het akkoord moet aan de verschillende klassen ter stemming worden voorgelegd. Als één klasse, die enige waarde zou krijgen of krijgt, akkoord is dan kan het plan worden ingediend bij de rechtbank. De rechter kan partijen die niet akkoord gaan, toch aan het akkoord binden.

>> Meer antwoorden vindt u op onze speciale WHOA meest gestelde vragen pagina <<

Recente publicaties

Direct naar het laatste GMW WHOA nieuws >

Wetenschappelijke artikelen

 • K.C. Mensink, Het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: nieuwe kansen en mogelijkheden van de WHOA; Tijdschrift voor Curatoren (TvCu) 2018/1.
 • K.C. Mensink, Liquidatieakkoorden onder de WHOA, Tijdschrift voor Curatoren (TvCu) 2020/4.
 • K.C. Mensink, De fixatiedatum in de WHOA: Transacties in de Twilight zone na de start van een WHOA procedure, Tijdschrift voor Curatoren (TvCu) 2021/4.

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat
Wladimir Schmidt

Wladimir Schmidt

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een insolventierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw insolventie en herstructurering kwesties.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.