1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Door Christiaan Mensink

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Het doel is hierbij om een faillietverklaring te voorkomen. Nadat een deel van de schulden is kwijtgescholden, en een ander deel anders is gefinancierd, kan de onderneming met een nieuwe start weer verder. Veel minder bekend is dat men een WHOA-akkoord kan inzetten voor een gecontroleerde beëindiging van een onderneming zonder faillissement. Dit heet een liquidatieakkoord.

Wanneer zijn liquidatieakkoorden mogelijk?

Als een onderneming dreigt failliet te gaan en bovendien niet levensvatbaar is, kan het interessant zijn om een liquidatieakkoord aan te bieden aan schuldeisers. In de ideale situatie is er voldoende geld om schulden van de onderneming te betalen. Helaas is dat in de praktijk vaak niet het geval. Bij een WHOA-akkoord wordt het geld dat beschikbaar komt na gecontroleerde verkoop van alle bezittingen eerlijk verdeeld onder alle schuldeisers. Hierbij houdt men rekening met de wettelijke rangorde. Schuldeisers moeten hierdoor soms, onder dwang, genoegen nemen met een uitkering die (veel) lager is dan de openstaande vordering. Dat is mogelijk als het vooruitzicht dat zij hebben in een faillissementssituatie, nog slechter is.

Hoe werkt liquidatieakkoord?

Een liquidatieakkoord komt op dezelfde manier tot stand als een regulier WHOA-akkoord dat gericht is op voortzetting van de onderneming. Het grote verschil zit in de verkoop van alle bedrijfsmiddelen. Die verkoop kan als losse verkoop van alle zaken, bijvoorbeeld via een veiling, maar ook met een verkoop van de onderneming als geheel: een doorstart. Zodoende komt in een rustig proces staking van de bedrijfsvoering. Een liquidatieakkoord voorkomt op die manier kapitaalvernietiging. Dit treedt in een faillissement vaak wel op als alle goederen van de onderneming onder grote tijdsdruk te gelde worden gemaakt. Bovendien blijft de ondernemer zelf de controle houden tijdens een WHOA-traject. Er is geen curator betrokken. Dit scheelt veel kosten, en kan men het risico van een persoonlijke aansprakelijkstelling voorkomen.

In een WHOA-akkoord kunt u bovendien ook lopende afspraken, zoals lease- en huurovereenkomsten, tussentijds beëindigen. Dit geldt alleen niet voor arbeidsovereenkomsten: met eventuele medewerkers zullen in een reguliere ontslagprocedure afspraken gemaakt moeten worden.

Wat kan GMW advocaten voor u doen?

Mocht het nodig zijn een onderneming te beëindigen? Dan kunnen de specialisten van GMW advocaten u adviseren hoe we dat het beste kunnen organiseren. Blijkt het aanbieden van een liquidatieakkoord onder de WHOA-regeling de juiste optie? Dan kunnen wij die voor u opzetten en uitvoeren tot en met de goedkeuring van het akkoord door de rechtbank.

 

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een gespecialiseerde en ervaren procesadvocaat.

Gerelateerde blogs

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer