Sommige bedrijven die in financieel zwaar weer komen, lukt het om er weer bovenop te komen of een crediteurenakkoord te organiseren, een ander stopt er definitief mee. Weer anderen besluiten om zich te herstructureren of te reorganiseren, danwel onder een andere naam verder te gaan. Een andere optie is de verkoop van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, zodat de onderneming in afgeslankte vorm kan worden voortgezet. Dit is een doorstart. Dit kan al dan niet voorafgegaan worden door een faillissement van de oude vennootschap.

Bij een doorstart komen veel juridische aspecten kijken. Zoals de rechten en plichten van werknemers. Hoe gaat u om met schulden? Wat is een reële verkoopprijs? Is er risico op persoonlijke aansprakelijkheid? Het is daarom van het grootste belang om een doorstart goed voor te bereiden, met hulp van experts. Een herstructurering of doorstart is een intensief traject waarbij in korte tijd veel beslissingen genomen moeten worden. Timing is daarbij van groot belang en kennis van zaken is doorslaggevend voor succes.