Ontslag geven

Ontslag kent vele gedaantes. Iedere wijze van beëindiging kent eigen spelregels en valkuilen. Waar moet u op letten?

Loopt een tijdelijk contract van zelf af?

De einddatum in de arbeidsovereenkomst markeert het einde van het dienstverband. Zorgt u er voor dat u één maand voor de einddatum aan de werknemer laat weten of en zo ja onder welke voorwaarden u met elkaar verder wilt gaan. Stilzwijgend doorwerken na de einddatum kan de start van een nieuwe (vaste) arbeidsovereenkomst betekenen.

Kunt u zo maar opzeggen?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet “zo maar” met een briefje of mailtje opzeggen. Daartoe moet de werkgever eerst beschikken over voorafgaande toestemming van UWV, namelijk bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) of na twee jaar ziekte. Ook het tussentijds beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet zo maar: dat kan alleen met instemming van de werknemer, of toestemming van UWV of kantonrechter. Wel kunt u tijdens de proeftijd gewoon met een briefje of mailtje opzeggen.

Ontslag op staande voet lijkt makkelijk gegeven

U kunt de arbeidsovereenkomst wél direct opzeggen in geval van ontslag op staande voet. Dat moet “onverwijld”, dus vrijwel direct nadat u hebt ontdekt dat de werknemer grovelijk over de schreef is gegaan. Het geven van ontslag op staande voet lijkt makkelijk (“Wij ontslaan u wegens diefstal” volstaat echter niet voor een geldig ontslag). Want het vraagt zorgvuldige formulering van de feiten en ontslagredenen in de brief, omdat de werkgever alles moet bewijzen in een eventuele procedure.

Ontbinding via de kantonrechter

Wilt u afscheid nemen van de werknemer wegens

  • disfunctioneren
  • verwijtbaar handelen
  • een verstoorde arbeidsrelatie, of
  • een combinatie van ontslagredenen

dan verzoekt u aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een zorgvuldig opgebouwd dossier is noodzakelijk. De advocaten van GMW advocaten kunnen dat graag voor u beoordelen, daarover adviseren en de ontbindingsprocedure voeren waarbij ook kennis en ervaring van de procesregels van groot belang is.

Vaststellingsovereenkomst als voorkeursroute

Bij voorkeur komt u met de werknemer in goed overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. De advisering vanuit GMW advocaten is daarop veelal gericht, teneinde tijd en kosten te besparen. De formulering van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst luistert nauw, om misverstanden en latere procedures over open eindjes te vermijden.

Is er een voornemen tot ontslag? Neem contact op met de arbeidsrechtspecialisten van GMW advocaten.

Artikelen

een onbelaste thuiswerkvergoeding
tussentijds opzegbeding
Discriminatie op de werkvloer
Vaccinatie ontslag
ontslag zieke statutair bestuurder
Vissen naar de aansprakelijkheid
concurrentiebeding
billijke vergoeding
vaccinatieverplichting
Mondeling aanzeggen blijft ongeldig
Vaccinatieplicht
De proeftijd
concurrentiebeding
corona op de werkvloer
De proeftijd

De proeftijd

cao