Peter van Eijk

Peter van Eijk

Peter van Eijk is advocaat sinds 1993. Hij heeft zich gespecialiseerd in schadeclaims en aansprakelijkheid. Zijn cliënten zijn vaak het slachtoffer van arbeidsongevallen, verkeersongevallen, strafbare feiten of gebrekkige producten en diensten. Peter staat slachtoffers bij in letselschadezaken. Ook behandelt hij claims tegen de overheid, tegen vliegtuigmaatschappijen en financiële instellingen. Beroepsbeoefenaars die lijden aan een posttraumatisch stress syndroom (PTSS) maken tevens onderdeel uit van zijn praktijk.

Peter heeft destijds de nabestaanden bijgestaan van een slachtoffer van het kabelbaan ongeluk in de Dolomieten, waarbij een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht tegen een kabelbaan vloog. De schade uitkering in die zaak behoort nog altijd tot één van de hoogste in Nederland.

Een slachtoffer in een schadezaak heeft niet alleen goede juridische hulp nodig. Bij een geschil tegen een, meestal professionele, tegenpartij maakt Peter van Eijk ten behoeve van zijn cliënt gebruik van een in de loop der jaren opgebouwd team van vertrouwde en deskundige medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en financiële experts.

Het doel van Peter is om genoegdoening voor zijn cliënt te krijgen. Hij zal proberen om voor zijn cliënten een zo goed mogelijke minnelijke regeling te treffen, zodat ook de afwikkeling van de schade niet onnodig lang duurt. Lukt dat niet, dan zal hij niet aarzelen om via een procedure de best mogelijke regeling voor zijn cliënt af te dwingen.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten

Peter van Eijk heeft de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Letselschaderecht
  • Slachtofferrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Curriculum Vitae

Advocaat

Rechtsgebieden
Letselschade
Strafrecht

Werkervaring
Advocaat sinds 1993

Opleiding
Civiel Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Talen
Nederlands, Engels

Alle artikelen van Peter van Eijk