7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

Door Prof. Hans van Meerten

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Het is een veel besproken reeks geworden.

Hoewel sommigen dat waarschijnlijk zullen ontkennen, is er behoorlijk wat mis in de pensioensector.

Het belangrijkste is nog dat het draagvlak aan alle kanten onder vuur ligt. Nu we naar een nieuw pensioenstelsel overgaan, zou, in plaats van deze problemen te ontkennen of te bagatelliseren, er eens serieus werk van gemaakt moet worden en niet “we gaan er allemaal op vooruit” roepen, zoals Tuur Elzinga deed van de FNV. De Vakbonden, FNV voorop, zijn een van de belangrijkste architecten van het nieuwe pensioenstelsel. Zulke uitlatingen werken averechts en zijn simpelweg misleidend.

De jongeren menen – laag- en hoogopgeleid – dat er voor hen niks meer in de pot zit. Ook mijn jongere collega’s zeggen dat. Maar vraag ook maar eens als u binnenkort een brood haalt. Grote kans dat de bakker geen idee heeft hoe het pensioen geregeld is.

Dat wegvallende draagvlak is een serieus probleem waar de wetgever te weinig oog voor heeft.

Ouderen zeggen op hun beurt: mij is dertig jaar lang een pensioen beloofd, en nu blijkt dat de toezeggingen niet waargemaakt kunnen worden. In koopkracht termen zijn deelnemers er al zo’n 25% op achteruit gegaan. Immers ons pensioen is nominaal, niet reëel.

Ook met het nieuwe pensioenstelsel blijven de misstanden bestaan. Het vertrouwen in pensioenfondsen zal hierdoor niet toenemen, verwacht ik. Een manier waarop dit teruggewonnen kan worden is, om te beginnen, eens toegeven dat er grote fouten door de pensioenfondsen en de sociale partners zijn gemaakt. Ook in de communicatie. Dat zou al een mooi begin zijn. Zeg gewoon eens: ‘jongens, we hebben er soms een potje van gemaakt, maar we gaan het nu anders doen’. Ik denk dat dit al op veel begrip zal stuiten.

Ik raad aan de afleveringen van Zwarte Zwanen even terug te kijken, al is het maar om een beeld te krijgen van de enorme kloof die ontstaan is tussen de deelnemers en de pensioenfondsen.

Pensioenpro, het vakblad voor de pensioenprofessional merkte terecht op over een uitzending van Zwarte Zwanen:

“Maar toch stelt de aflevering belangrijke vragen aan de orde voor de sector. Hoeveel coulance moeten fondsen betrachten naar individuele deelnemers, al hebben de fondsen juridisch gelijk? Is het stelsel niet te ingewikkeld geworden en hoe kunnen fondsen, uitvoerders en sociale partners samen voorkomen dat de uitvoering helemaal vastloopt? Is €7 mrd per jaar voor een kapitaalgedekte pijler een uitgave die te rechtvaardigen is? En wellicht de belangrijkste: hoe kan eindelijk de uitblijvende indexatie en renteproblematiek aangepakt worden.”

En zo is het. Het nieuwe stelsel is mogelijk nog ingewikkelder. Zouden we dat niet aanpakken? Dat was toch het doel van een nieuwe pensioenwet?

“Love it or hate it”, Zwarte Zwanen stelt veel missstanden aan de kaak waar het grote publiek geen weet van heeft. Om die reden alleen al is het toe te juichen dat hier aandacht voor komt. Al draagt het niet bij aan het herstel van vertrouwen in de sector. Het is 5 voor 12. Tijd om eens sorry te zeggen?

GMW pensioenadvocaten mr. K. Vermeulen en prof. dr. H. van Meerten voeren diverse procedures tegen de staat en pensioenfondsen. Bent u beroepsmatig geïnteresseerd in de pensioen-oplossingen van GMW? Neem dan gerust contact met ons op.

Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Advocaat

Professor Hans van Meerten is een specialist op het gebied van pensioenrecht, financieel recht en EU-recht.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer