Pensioen ontslag

De pensioen advocaten van GMW advocaten adviseren bij vragen over de pensioenregeling, het opstellen van een pensioenartikel in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en de pensioengevolgen van ontslag.

De arbeidsvoorwaarden pensioen

Voor veel werknemers is pensioen nog altijd een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die de werkgever soms verplicht is aan te bieden – en deels te betalen. Een pensioenplicht kent Nederland niet. Dus in beginsel kunnen werkgever en werknemer met elkaar afspraken maken over deelname aan een bepaalde pensioenregeling.

Verplichte pensioenregeling

In de praktijk is die contractvrijheid toch vaak beperkt. Een op de werkgever toepasselijke cao kan namelijk verplichten tot het aan de werknemers aanbieden van een pensioenregeling. Ook kan een werkgever op grond van een wettelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, gehouden zijn om aan de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden.

Afstandsverklaring

Als er sprake is van een verplichte pensioenregeling dan kan een werknemer niet kiezen daarvan afstand te doen; hij moet verplicht deelnemen en de werkgever moet de premie (werknemers- en werkgeversdeel) afdragen. In andere gevallen kan de werknemer wel kiezen voor het tekenen van een zogeheten afstandsverklaring. Daarmee verklaart hij uitdrukkelijk geen gebruik te maken van het aanbod van de werkgever voor deelname aan een pensioenregeling.

Informatieplicht

De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over de vraag óf er een pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde van toepassing is.

Pensioenontslagbeding

Op het pensioen als arbeidsvoorwaarde zijn de regels uit de Pensioenwet en die van het arbeidsrecht van toepassing, zoals bijvoorbeeld over eenzijdige wijziging van een pensioenregeling en over het ontslag op de AOW-gerechtigde of pensioenleeftijd (pensioenontslagbeding). Uiteraard spelen vragen over pensioen(schade) ook een grote rol bij procedures over ontslag en bij het sluiten van beëindigingsovereenkomsten.

Meer pensioenrecht-gerelateerde informatie >

Bent u op zoek naar een Pensioenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw pensioenkwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Lees meer over
Datalekken bij pensioenfondsen

20 juni 2023

Datalekken bij pensioenfondsen: wanbestuur?

Vorige week was het weer raak: de e-mailadressen van honderden ABP deelnemers lagen op straat. Het betreft het grootste verplichte pensioenfonds van Nederland, het pensioenfonds voor de ambtenaren, met een geschat vermogen van 500 miljard euro.

Lees meer

Lees meer over
Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

8 juni 2023

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over wijziging van een bepaling in een pensioenregeling over toeslagverlening (prijsindexatie).

Lees meer

Lees meer over

16 februari 2023

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder?

Deze week wees de Rechtbank Rotterdam een vonnis met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor waardeoverdrachten van pensioen van deelnemers.

Lees meer

Lees meer over

2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

Lees meer

Lees meer over

7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Lees meer

Lees meer over

24 mei 2022

Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen?

Als scheidingsadvocaat krijg ik veelvuldig de vraag of er ook na de pensioendatum partneralimentatie betaald moet worden. Oftewel, stel dat u alimentatie moet betalen en u bereikt de pensioen gerechtigde leeftijd; moet u dan nog steeds alimentatie blijven betalen of mag u daarmee stoppen?

Lees meer

Lees meer over