Pensioen ontslag

De pensioen advocaten van GMW advocaten adviseren bij vragen over de pensioenregeling, het opstellen van een pensioenartikel in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en de pensioengevolgen van ontslag.

De arbeidsvoorwaarden pensioen

Voor veel werknemers is pensioen nog altijd een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die de werkgever soms verplicht is aan te bieden – en deels te betalen. Een pensioenplicht kent Nederland niet. Dus in beginsel kunnen werkgever en werknemer met elkaar afspraken maken over deelname aan een bepaalde pensioenregeling.

Verplichte pensioenregeling

In de praktijk is die contractvrijheid toch vaak beperkt. Een op de werkgever toepasselijke cao kan namelijk verplichten tot het aan de werknemers aanbieden van een pensioenregeling. Ook kan een werkgever op grond van een wettelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, gehouden zijn om aan de medewerkers een pensioenregeling aan te bieden.

Afstandsverklaring

Als er sprake is van een verplichte pensioenregeling dan kan een werknemer niet kiezen daarvan afstand te doen; hij moet verplicht deelnemen en de werkgever moet de premie (werknemers- en werkgeversdeel) afdragen. In andere gevallen kan de werknemer wel kiezen voor het tekenen van een zogeheten afstandsverklaring. Daarmee verklaart hij uitdrukkelijk geen gebruik te maken van het aanbod van de werkgever voor deelname aan een pensioenregeling.

Informatieplicht

De werkgever is verplicht om de werknemer te informeren over de vraag óf er een pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde van toepassing is.

Pensioenontslagbeding

Op het pensioen als arbeidsvoorwaarde zijn de regels uit de Pensioenwet en die van het arbeidsrecht van toepassing, zoals bijvoorbeeld over eenzijdige wijziging van een pensioenregeling en over het ontslag op de AOW-gerechtigde of pensioenleeftijd (pensioenontslagbeding). Uiteraard spelen vragen over pensioen(schade) ook een grote rol bij procedures over ontslag en bij het sluiten van beëindigingsovereenkomsten.

Meer pensioenrecht-gerelateerde informatie >

Bent u op zoek naar een Pensioenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw pensioenkwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

8 juni 2023

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over wijziging van een bepaling in een pensioenregeling over toeslagverlening (prijsindexatie).

Lees meer

Lees meer over

16 februari 2023

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder?

Deze week wees de Rechtbank Rotterdam een vonnis met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor waardeoverdrachten van pensioen van deelnemers.

Lees meer

Lees meer over

2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

Lees meer

Lees meer over

7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Lees meer

Lees meer over

24 mei 2022

Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen?

Als scheidingsadvocaat krijg ik veelvuldig de vraag of er ook na de pensioendatum partneralimentatie betaald moet worden. Oftewel, stel dat u alimentatie moet betalen en u bereikt de pensioen gerechtigde leeftijd; moet u dan nog steeds alimentatie blijven betalen of mag u daarmee stoppen?

Lees meer

Lees meer over

17 mei 2022

De schrijnende nabestaandenpensioenregeling

Is uw pensioenregeling in orde? Heeft u alles goed geregeld? Ook bij ziekte of overlijden? Heeft u überhaupt een nabestaandenpensioenregeling?

Lees meer

Lees meer over

25 februari 2022

Pan Europees Pensioen Product (PEPP)

In maart 2022 treedt een nieuwe Europese pensioenoplossing in werking: het Pan Europese Pensioen Product, ook wel het PEPP genoemd. Expats, zelfstandigen en ook werknemers snakken ernaar. Al de verschillende pensioenregelingen in verschillende lidstaten zijn met het PEPP verleden tijd.

Lees meer

Lees meer over

28 januari 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis financiële problemen.

Lees meer

Lees meer over

22 juli 2020

Pensioenprocedures

Vorige week plaatsten Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant een nieuwsbericht over hun lopende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over behoud van het pensioen.

Lees meer

Lees meer over