2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

Door Prof. Hans van Meerten

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

We schrijven nu 2023. Inmiddels is de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) door de Tweede Kamer aangenomen. Maar de WTP is nog lang geen gelopen race.

De WTP heeft een aantal doelen. Het stelsel zou beter aansluiten bij de arbeidsmarkt, eenvoudiger en betaalbaar zijn. Toekomst-proof dus.

Deze doelen worden niet gehaald, dat is inmiddels wel glashelder. Wij zetten dus een mega financiële operatie in gang, met enorme gevolgen voor deelnemer die vaak financieel afhankelijk is van het pensioen, terwijl onafhankelijke experts de ene na de andere waarschuwing uitspreken. Nog even los van alle juridische bezwaren.

Nu is de Eerste Kamer aan zet. En dit belooft ook geen ‘piece of cake’ te worden. Er komen wederom allerlei technische briefings, deskundigenbijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes. Ondergetekende zal daar graag weer optreden, net als voorgaande keren.

Deze behandeling zal naar verwachting de nodige tijd in beslag nemen. Zorgvuldige behandeling past ook bij de Eerste Kamer. Maar als de behandeling van de WTP niet om en nabij de verkiezingen van de provinciale staten afgerond kan worden (15 maart 2023), wordt de situatie penibel – althans vanuit het gezichtspunt van de regering. Het is dan immers de grote vraag of de huidige coalitie nog wel een meerderheid heeft voor goedkeuring in de Eerste Kamer.

Een andere moeizame ontwikkeling

Een andere ontwikkeling die maakt dat de WTP nog geen gelopen race is, is de wetgeving inzake de mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen. Dit is opnieuw uitgesteld. De inwerkingtreding was voorzien in 2021. Als dit al zo moeizaam verloopt met een relatief eenvoudige wijziging….

De wet ‘uitkering ineens’ was al begin 2021 aangenomen door de Eerste Kamer, maar op voorwaarde dat de invoering werd uitgesteld. De Eerste Kamer had vragen bij de uitvoerbaarheid en daar moest een oplossing voor komen. En dat is nog steeds niet gebeurd.

Hier ligt hetzelfde gevaar op de loer. Verschillende consultants hebben aangeven ook hier problemen in de uitvoerbaarheid te zien. Intussen zijn veel pensioenfondsen en uitvoerders wel druk aan de slag met het ‘invaren’: het omzetten van ‘oude’ rechten in het nieuwe stelsel.

Maar sommige pensioenfondsen hebben recentelijk aangegeven hiermee te stoppen: de wetgeving is onduidelijk en er zijn de – reeds genoemde-  uitvoeringsproblemen.

Het nieuwe pensioenakkoord en pensioenfondsen

Dat men een streep zet door de initiële ‘invaar plannen’ acht ik meer dan terecht: je zet als pensioenfonds een traject in gang, maar niemand weet of dit juridische houdbaar is en hoe de wet exact zal luiden. Misschien komt er bijvoorbeeld wel in de Eerste Kamer een ‘carve out’ voor bepaalde groepen?

“We praten al zolang”, hoor je de regering en de polder zeggen, “nu moet het er maar eens van komen”.

Inderdaad. We praten al heel lang. En talloze rapporten en analyses zijn verschenen in opdracht van de regering.  Maar waarover hebben we eigenlijk al die jaren gepraat? Want een echt toekomstig stelsel krijgen we niet. Hoe dan wel? Misschien dient dit als inspiratie?

Inmiddels verschijnen er allemaal berichten dat de WTP ‘moet van Brussel’. Vaak wordt daar niet bij vermeld dat Nederland zelf die voorwaarde heeft gesteld om geld van de EU te krijgen. Niks dus ‘moet van Brussel’.

Meer informatie over het nieuwe pensioenakkoord?

GMW pensioenadvocaten mr. K. Vermeulen en prof. dr. H. van Meerten voeren diverse procedures tegen de staat en pensioenfondsen. Bent u geïnteresseerd in de pensioen-oplossingen van GMW? Neem dan gerust contact met ons op.

Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Advocaat

Professor Hans van Meerten is een specialist op het gebied van pensioenrecht, financieel recht en EU-recht.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer