25 februari 2022

Pan Europees Pensioen Product (PEPP)

Door Prof. Hans van Meerten

In maart 2022 treedt een nieuwe Europese pensioenoplossing in werking: het Pan Europese Pensioen Product, ook wel het PEPP genoemd. Expats, zelfstandigen en ook werknemers snakken ernaar. Al de verschillende pensioenregelingen in verschillende lidstaten zijn met het PEPP verleden tijd.

 

Wat is het PEPP precies?

Het nieuwe Pan Europees Pensioen product (PEPP) is een aanvulling op de huidige pensioenregels op nationaal en EU-niveau. Het nieuwe pensioenproduct PEPP biedt de mogelijkheid om een extra pensioen spaaroptie toe te voegen aan iemands huidige pensioen. Dat pensioenproduct is enigszins vergelijkbaar met een individuele lijfrente.

Burgers van de EU, maar ook burgers uit andere landen, kunnen voortaan via een PEPP digitaal online sparen voor hun oude dag, los van de woonplaats of werkgever. Met het PEPP behoren ingewikkelde en kostbare waardeoverdrachten, wanneer men van baan of beroep wisselt, tot het verleden. Ook de internationale werkgever met veel expats kan een PEPP voor het personeel afsluiten.

 

De voordelen van de PEPP

  • Het PEPP is een eenvoudig, transparant en goedkoop pensioenproduct. Het bevat geen ingewikkelde herverdelings- of uitsmeermechanismen, zoals vaak het geval is bij pensioenen.
  • Het PEPP is voor 99% in een EU Verordening opgenomen (geharmoniseerd). Dat betekent dat het losstaat van de rechtsstelsels van de lidstaten van de EU. Moeilijkheden die zich bij grensoverschrijdende pensioeninstellingen (bijvoorbeeld tussen Nederland en België) voor kunnen doen, zoals conflicten tussen de rechtstelsels, zullen bij het PEPP nauwelijks of niet voorkomen.
  • Ook qua overdraagbaarheid van pensioenrechten en eigendomsrechten is het PEPP een welkome verbetering. PEPP-aanbieders verstrekken een zogeheten ‘meeneembaarheidsdienst’ aan PEPP-spaarders. De PEPP-aanbieder, bijvoorbeeld een bank, kan namelijk beschikken over verschillende nationale compartimenten. Dit zijn persoonlijke ‘pensioenrekeningnummers’ die op naam van de PEPP-spaarder staan. Het spaartegoed dat de PEPP- spaarder heeft opgebouwd kan zo makkelijk naar een andere lidstaat worden verplaatst waarbij deze niet hoeft over te stappen naar een andere PEPP-aanbieder.
  • Het PEPP is niet alleen goed voor expats, maar ook voor Europa. Als het PEPP eenmaal is ingeburgerd, zal het helpen om het hoofd te bieden aan de problemen die de enorme vergrijzing binnen Europa teweegbrengen in de bestaande stelsels en de overheidsfinanciën van de lidstaten.

 

Ik help u graag bij het maken van de juiste keuze. Ik beantwoord graag vragen als: kan ik mijn verschillende pensioenpotjes samenvoegen in de PEPP? Welk soort PEPP is gezien mijn persoonlijke- of bedrijfsomstandigheden het beste voor mij? Welke aanbieder moet ik hebben? Hoe zit het met het fiscale regime?Ook begeleid ik u graag met het verdere traject wanneer u of uw werkgever een Pan Europees Pensioen Product (PEPP) wilt afsluiten. Vragen? Neem gerust contact met mij op.

 

Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Advocaat

Professor Hans van Meerten is een specialist op het gebied van pensioenrecht, financieel recht en EU-recht.

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer