Pensioen en echtscheiding

Pensioen is een bijzonder onderdeel bij een echtscheiding. Wat gebeurt er met uw pensioen na echtscheiding? Houdt u recht op uw eigen pensioen of moet u dit delen met uw ex-partner? Mag u hier zelf afspraken over maken? GMW advocaten heeft voor u de antwoorden.

Hoe wordt ouderdomspensioen verdeeld?

In beginsel hebben beide echtgenoten na echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd (pensioenverevening). Volgens de standaardregeling betaalt de pensioenverzekeraar vanaf het moment dat de pensioengerechtigde echtgenoot met pensioen gaat rechtstreeks aan de ander hetgeen hem of haar toekomt. In onderling overleg kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Er kan echter ook voor conversie (splitsing in twee losse delen) worden gekozen.

Blijft het recht op nabestaandenpensioen na echtscheiding bestaan?

Het nabestaandenpensioen wordt meestal “premievrij gereserveerd”, zodat bij het overlijden van de ene echtgenoot de ander bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt. Als dit is opgebouwd op risicobasis, bestaat na echtscheiding geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Niet alleen vervalt de alimentatie dan bij overlijden, maar er bestaat dan ook geen recht meer op nabestaandenpensioen.

Uitzonderingssituaties

Voor ondernemers die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd, gelden bijzondere regels. In dat geval kan een geschil met de ander ontstaan over de verplichting om het pensioen geheel of gedeeltelijk af te storten bij een bank of verzekeraar, omdat er onvoldoende liquiditeit is of de onderneming in gevaar komt als het geld aan het bedrijf wordt onttrokken. Ook voor expats gelden vaak bijzondere regels. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn niet gebonden aan de Nederlandse wet. Dat betekent dat zij niet verplicht zijn rechtstreeks aan de echtgenoot van de pensioengerechtigde uit te keren.

Meer pensioenrecht-gerelateerde informatie >

Bent u op zoek naar een Pensioenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw pensioenkwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Lees meer over
Datalekken bij pensioenfondsen

20 juni 2023

Datalekken bij pensioenfondsen: wanbestuur?

Vorige week was het weer raak: de e-mailadressen van honderden ABP deelnemers lagen op straat. Het betreft het grootste verplichte pensioenfonds van Nederland, het pensioenfonds voor de ambtenaren, met een geschat vermogen van 500 miljard euro.

Lees meer

Lees meer over
Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

8 juni 2023

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over wijziging van een bepaling in een pensioenregeling over toeslagverlening (prijsindexatie).

Lees meer

Lees meer over

16 februari 2023

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder?

Deze week wees de Rechtbank Rotterdam een vonnis met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor waardeoverdrachten van pensioen van deelnemers.

Lees meer

Lees meer over

2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

Lees meer

Lees meer over

7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Lees meer

Lees meer over

24 mei 2022

Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen?

Als scheidingsadvocaat krijg ik veelvuldig de vraag of er ook na de pensioendatum partneralimentatie betaald moet worden. Oftewel, stel dat u alimentatie moet betalen en u bereikt de pensioen gerechtigde leeftijd; moet u dan nog steeds alimentatie blijven betalen of mag u daarmee stoppen?

Lees meer

Lees meer over

17 mei 2022

De schrijnende nabestaandenpensioenregeling

Is uw pensioenregeling in orde? Heeft u alles goed geregeld? Ook bij ziekte of overlijden? Heeft u überhaupt een nabestaandenpensioenregeling?

Lees meer

Lees meer over

25 februari 2022

Pan Europees Pensioen Product (PEPP)

In maart 2022 treedt een nieuwe Europese pensioenoplossing in werking: het Pan Europese Pensioen Product, ook wel het PEPP genoemd. Expats, zelfstandigen en ook werknemers snakken ernaar. Al de verschillende pensioenregelingen in verschillende lidstaten zijn met het PEPP verleden tijd.

Lees meer

Lees meer over