Pensioen en echtscheiding

Pensioen is een bijzonder onderdeel bij een echtscheiding. Wat gebeurt er met uw pensioen na echtscheiding? Houdt u recht op uw eigen pensioen of moet u dit delen met uw ex-partner? Mag u hier zelf afspraken over maken? GMW advocaten heeft voor u de antwoorden.

Hoe wordt ouderdomspensioen verdeeld?

In beginsel hebben beide echtgenoten na echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd (pensioenverevening). Volgens de standaardregeling betaalt de pensioenverzekeraar vanaf het moment dat de pensioengerechtigde echtgenoot met pensioen gaat rechtstreeks aan de ander hetgeen hem of haar toekomt. In onderling overleg kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Er kan echter ook voor conversie (splitsing in twee losse delen) worden gekozen.

Blijft het recht op nabestaandenpensioen na echtscheiding bestaan?

Het nabestaandenpensioen wordt meestal “premievrij gereserveerd”, zodat bij het overlijden van de ene echtgenoot de ander bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt. Als dit is opgebouwd op risicobasis, bestaat na echtscheiding geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Niet alleen vervalt de alimentatie dan bij overlijden, maar er bestaat dan ook geen recht meer op nabestaandenpensioen.

Uitzonderingssituaties

Voor ondernemers die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd, gelden bijzondere regels. In dat geval kan een geschil met de ander ontstaan over de verplichting om het pensioen geheel of gedeeltelijk af te storten bij een bank of verzekeraar, omdat er onvoldoende liquiditeit is of de onderneming in gevaar komt als het geld aan het bedrijf wordt onttrokken. Ook voor expats gelden vaak bijzondere regels. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn niet gebonden aan de Nederlandse wet. Dat betekent dat zij niet verplicht zijn rechtstreeks aan de echtgenoot van de pensioengerechtigde uit te keren.

Meer pensioenrecht-gerelateerde informatie >

Bent u op zoek naar een Pensioenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw pensioenkwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:

+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

8 juni 2023

Hoge Raad over wijziging toeslagregeling pensioen

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over wijziging van een bepaling in een pensioenregeling over toeslagverlening (prijsindexatie).

Lees meer

Lees meer over

16 februari 2023

Persoonlijke mededeling aan elke polishouder?

Deze week wees de Rechtbank Rotterdam een vonnis met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor waardeoverdrachten van pensioen van deelnemers.

Lees meer

Lees meer over

2 februari 2023

Het nieuwe pensioenakkoord: nog steeds geen gelopen race

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel kennen een lange historie. We kunnen zelfs teruggaan naar de jaren ’90 van de vorige eeuw toen op een pensioenbijeenkomst werd gezegd dat ‘vriend en vijand’ het erover eens zijn dat het stelsel aan hervorming toe is.

Lees meer

Lees meer over

7 juli 2022

Zwarte Zwanen: Pensioensector, zeg eens sorry

De tv-documentaire reeks “Zwarte Zwanen" heeft deze zomer twee nieuwe uitzendingen over de pensioenwereld uitgezonden.

Lees meer

Lees meer over

24 mei 2022

Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen?

Als scheidingsadvocaat krijg ik veelvuldig de vraag of er ook na de pensioendatum partneralimentatie betaald moet worden. Oftewel, stel dat u alimentatie moet betalen en u bereikt de pensioen gerechtigde leeftijd; moet u dan nog steeds alimentatie blijven betalen of mag u daarmee stoppen?

Lees meer

Lees meer over

17 mei 2022

De schrijnende nabestaandenpensioenregeling

Is uw pensioenregeling in orde? Heeft u alles goed geregeld? Ook bij ziekte of overlijden? Heeft u überhaupt een nabestaandenpensioenregeling?

Lees meer

Lees meer over

25 februari 2022

Pan Europees Pensioen Product (PEPP)

In maart 2022 treedt een nieuwe Europese pensioenoplossing in werking: het Pan Europese Pensioen Product, ook wel het PEPP genoemd. Expats, zelfstandigen en ook werknemers snakken ernaar. Al de verschillende pensioenregelingen in verschillende lidstaten zijn met het PEPP verleden tijd.

Lees meer

Lees meer over

28 januari 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis financiële problemen.

Lees meer

Lees meer over

22 juli 2020

Pensioenprocedures

Vorige week plaatsten Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant een nieuwsbericht over hun lopende rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over behoud van het pensioen.

Lees meer

Lees meer over