Bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is, zodra de arbeidsovereenkomst 2 jaar heeft geduurd, in beginsel de transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding bedraagt grofweg 1/6 maandsalaris per half gewerkt dienstjaar. Vanaf 10 jaar dienstverband wordt ¼ maandsalaris per half jaar dienstverband toegekend en voor oudere werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, geldt tot 2020 dat ieder gewerkt half jaar boven de leeftijd van 50 voor ½ maandsalaris telt. De transitievergoeding is niet verschuldigd in geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer en ook voor kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) die in financieel zwaar weer verkeren, geldt tot 2020 overgangsrecht. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) bestaat geen “recht” op een transitievergoeding, maar zijn partijen vrij om af te spreken wat zij willen.