Ja, dat kan, maar alleen in bepaalde gevallen. Artikel 7:271 lid 1 BW zegt dat de huurder (let op: niet de verhuurder!) tussentijds mag opzeggen als er sprake is van een huurovereenkomst van zelfstandige woonruimte voor maximaal 2 jaar, of bij kamerverhuur als er sprake is van een huurovereenkomst voor maximaal 5 jaar. Hiervan mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. Voor verhuurders is dit niet altijd gunstig. Sommige verhuurders hanteren daarom een contract voor onbepaalde tijd met een minimumduur (bijvoorbeeld één of twee jaar). Het modelcontract 2017 dat is ontworpen door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) voorziet hier ook in. Er is nog geen jurisprudentie over deze materie. Vooralsnog lijkt een contract voor onbepaalde tijd met een minimumduur een oplossing voor verhuurders om tussentijdse opzegging tegen te gaan.