Er bestaat geen wettelijke plicht tot het aanbieden van vervangende woonruimte, maar artikel 7:220 lid 5 BW bepaalt wel dat de verhuurder moet bijdragen in de kosten van de verhuizing als die verhuizing in verband met de renovatie noodzakelijk is. Voor zelfstandige woonruimte is de bijdrage wettelijk vastgesteld op € 5.910,-. Het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2016:2794) heeft onlangs nog eens benadrukt dat bij renovatie van een woning niet snel sprake is van een noodzaak om te verhuizen. Het enkele feit dat een huurder in verband met eventuele overlast graag wil verhuizen, is onvoldoende. Indien de huurder tijdens de werkzaamheden een paar dagen zijn keuken of toilet niet kan gebruiken, moet hij volgens het hof dat ongemak maar accepteren. Gezondheidsredenen kunnen eventueel een rol spelen. Bijvoorbeeld: een huurder met zware astma kan bij een renovatie eerder een verhuizing afdwingen dan een gezonde huurder.