Uitgangspunt is dat een rechtspersoon voor zijn contracten en acties aansprakelijk is en niet de bestuurder. Omdat een rechtspersoon zelf geen feitelijke handelingen kan verrichten, wordt een bestuur aangesteld. Een bestuurder moet de bestuurstaken ‘behoorlijk’ vervullen. Als de bestuurder dat niet goed doet, kan deze soms persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De hoofdregel is echter dat een bestuurder in privé niet aansprakelijk is voor de verplichtingen en schulden van de vennootschap.

De lat voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder ligt hoog: er moet sprake zijn van een ernstig persoonlijk verwijt. Wanneer dat precies aan de orde is, hangt af van de specifieke omstandigheden. Dat kan zijn als een bestuurder een overeenkomst aangaat waarvan hij weet dat de vennootschap die niet kan nakomen of zijn eigen belangen boven die van de vennootschap stelt.
Ook in geval de vennootschap failliet verklaard wordt, bestaat er voor de bestuurder risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als de bestuurder de jaarrekening niet op tijd heeft gedeponeerd of de administratie niet op orde is.