Een gekochte woning moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De woning dient voor normaal gebruik geschikt te zijn. In dat kader is van belang hetgeen de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst aan de koper heeft verteld over de woning. En of de koper de woning heeft onderzocht. Indien de verkoper heeft gegarandeerd dat de woning voor normaal gebruik geschikt is, is hij aansprakelijk voor gebreken. Vaak worden in koopcontracten de aansprakelijkheid van de verkoper echter beperkt of uitgesloten, bijvoorbeeld met een ouderdomsclausule. Een verkoper heeft een meldingsplicht ten aanzien van gebreken die hij kent en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de koper van belang zijn voor diens beslissing ten aanzien van de koop.

In geval van een gebrek aan een woning, moet de koper tijdig klagen bij de verkoper. De koper kan vervolgens nakoming van de overeenkomst of een schadevergoeding vorderen. Eventueel kan de koopovereenkomst ook worden ontbonden of vernietigd.