Privacy policy

Gegevensverwerking

GMW advocaten verbindt zich ertoe de privacy van haar cliënten en van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. GMW advocaten voldoet daarmee aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. In het kader van de dienstverlening legt GMW advocaten gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

GMW advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. U hebt het recht om de informatie die wij van u hebben, op te vragen en te laten corrigeren voor zover dat noodzakelijk is.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag

Maak een afspraak