Onderwijs

Juridische kennis in de breedte en in de diepte, dat is waar de onderwijssector behoefte aan heeft. Dat betekent dat het advocatenkantoor waarmee wordt samengewerkt van vele markten thuis moet zijn. Het moet bijvoorbeeld gaan om diepgaande kennis van de toepassing van good governance in het onderwijsveld, om ervaring met het opstellen en toetsen van samenwerkingsovereenkomsten. Maar ook de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en openbaarheid is relevant. En met aanbestedingen heeft de onderwijssector ook meer en meer van doen. De bekostiging van het onderwijs kan juridische gezien ook de nodige hoofdbrekens opleveren. Daarnaast hebben onderwijsinstellingen ten aanzien van hun personeel te maken met de recent ingevoerde Wwz (bijzonder onderwijs), dan wel het ambtenarenrecht (openbaar onderwijs). Kortom, de onderwijssector heeft dagelijks met veel juridische terreinen te maken. GMW advocaten heeft de benodigde mensen, kennis en vaardigheden in huis om uw instelling op genoemde (en meer) gebieden bij te staan. Onze advocaten hebben veel affiniteit met de sector, weten goed wat er speelt en kunnen u met raad en daad bijstaan. En dat niet alleen ter voorkoming, maar ook ter bestrijding van conflicten.

Meer informatie

Wilt u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met een van ons: Koen Vermeulen René Willemsen