9 maart 2017

Na 18 jaar nog recht op kinderalimentatie?

Door Susan Meijler

Al eerder heb ik een blog geschreven over kinderen tussen de 18 en 21 jaar.

Veel mensen zijn van mening dat de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie stopt als het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Dat is niet juist, de benaming verandert wel.  

Bijdrage in de kosten

Tot 18 jaar betreft het een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van een kind en na het bereiken van de 18 jarige leeftijd wordt deze term van rechtswege omgezet in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie en kan het aan het kind zelf worden betaald in plaats van aan de verzorgende ouder.

Kinderalimentatie

In hoeverre mag van een meerderjarig kind verwacht worden dat hij of zij ook (gedeeltelijk) in haar of zijn eigen levensonderhoud voorziet. Deze vraag is onlangs weer aan de orde geweest bij een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. We noemen dat de behoeftigheid van de meerderjarige. In deze zaak had de dochter wel een baantje, maar studeerde ook nog. Zij beëindigt die baan in het kader van haar studie. De dochter vraagt aan vader een bijdrage in haar levensonderhoud en studie. Het Hof stelt dat de onderhoudsverplichting van de vader jegens zijn dochter vanaf haar 18e verjaardag niet slechts geldt bij behoeftigheid. Aan de dochter kan tot haar 21ste verjaardag niet de eis worden gesteld dat zij door te gaan werken in eigen levensonderhoud gaat voorzien, ook al zou zij daartoe wel in staat zijn. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan wel rekening worden gehouden met eventuele eigen inkomsten van de jongmeerderjarige. Vader heeft nog gesteld dat er voor de dochter voldoende mogelijkheden zijn om weer een baan te vinden en dat zij in staat moet worden geacht inkomen te genereren, maar het Hof gaat daar niet in mee. De dochter is immers niet verplicht om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.