27 januari 2016

Netherlands Commercial Court start waarschijnlijk 1 januari 2017

Door Gilyan Parker

Een Engelstalige rechtbank voor handelsgeschillen in Nederland lijkt er echt te gaan komen. Als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt tenminste.

Per 1 januari 2017 (geplande datum) zou het Netherlands Commercial Court (NCC) al een feit moeten zijn. Het NCC moet zowel nationale als internationale zaken gaan behandelen en zal in Amsterdam worden gevestigd. Tenzij partijen anders overeenkomen zal er worden geprocedeerd in het Engels. Grote, internationaal opererende bedrijven hebben behoefte aan gespecialiseerde rechters die de Engelse taal machtig zijn en internationale conflicten voorspoedig kunnen behandelen en beslechten. Gezien de goede reputatie van de Nederlandse rechtspraak zou met de oprichting van het NCC in die behoefte goed kunnen worden voorzien. De minister heeft de Tweede Kamer inmiddels laten weten dat hij positief staat tegenover de oprichting van zo’n NCC. Uiteraard zal daartoe nog wel een wetswijziging noodzakelijk zijn. Daarmee gaat de minister aan de slag.

Gilyan Parker