30 september 2013

Aansprakelijk voor gewaarschuwde werkneemster

Door Gilyan Parker

Als werkgever kun je je werknemers niet voldoende waarschuwen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Volgens de rechtbank was alleen waarschuwen voor uitglijden een onvoldoende maatregel. De koffiedrab, waarover de werkneemster in casu was uitgegleden, had direct opgeruimd moeten worden.

Niet tijdig opgeruimd

De werkneemster in deze zaak was werkzaam in een spoelkeuken. Zij gleed uit over een natte plek op een tegelvloer waar koffiedrab uit een vuilniszak was gelopen. Gevolg was letsel aan rug, schouder, arm en hoofd. Zij stelde zowel haar werkgever als de twee collega’s aansprakelijk die de koffiedrab niet tijdig hadden opgeruimd. Volgens de werkneemster was alleen de waarschuwing die zij haar gaven niet voldoende om een val te voorkomen.

Taal niet machtig

De vraag voor de rechter was derhalve of haar werkgever en collega’s voldoende zorgvuldig jegens haar gehandeld hadden. Ondanks de waarschuwing van beide collega’s ‘kijk uit dat je niet valt’, vond de rechter dit niet voldoende. De rechter oordeelde dat de gevaarzettende situatie tien tot vijftien minuten geduurd heeft, terwijl de koffiedrab op eenvoudige manier weggehaald had kunnen worden. Daarbij speelde een rol dat de werkneemster de Nederlandse taal niet helemaal machtig is, dus de waarschuwing niet goed had begrepen. De rechter concludeerde dat eventuele onzorgvuldigheid van de werkneemster die bij haar werk een waarschuwing vergeten is althans niet om verduidelijking heeft gevraagd in het niet valt bij de onzorgvuldigheid van haar collega’s die de vlek veel sneller hadden kunnen opruimen.

Conclusie

Volgens de rechter waren de collega’s en de werkgever van de werkneemster aansprakelijk voor haar letselschade, die nog specifiek onderzocht zou worden door een neuroloog. Een accurate handeling of een duidelijke waarschuwing, eventueel met een bordje op de vloer, had dit kunnen voorkomen.

Gilyan Parker