10 september 2012

Adoptie minderjarige nog steeds via rechter

Door Gilyan Parker

Indien uit een relatie tussen twee vrouwen een kind wordt geboren, is de partner van de moeder (ook wel mee-moeder of duo-moeder genoemd) niet van rechtswege ook de juridische moeder van het kind.

Daartoe dient het kind door de mee-moeder te worden geadopteerd. De noodzaak tot adoptie geldt in alle gevallen, zowel bij een huwelijk, een geregistreerd partnerschap als bij een affectieve relatie tussen moeder en mee-moeder.

Procedure

Om een adoptie-uitspraak van de rechtbank te verkrijgen, dient een verzoekschrift door de mee-moeder te worden ingediend. Het verzoekschrift kan al voor de geboorte van het kind worden ingediend. Voor het indienen van dit verzoekschrift is een advocaat nodig. De adoptieprocedure gaat snel als er sprake is van een onbekende donor of een bekende donor die heeft aangegeven geen belanghebbende in de procedure te zijn. De zaak wordt vervolgens schriftelijk afgedaan en er volgt binnen afzienbare tijd een uitspraak. Indien de Rechtbank van oordeel is dat de adoptie niet in het kennelijk belang van het kind is (dus wanneer het kind nog iets te verwachten heeft van de donor), zal de procedure vertraagd worden. Nu het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van adoptie van minderjarige kinderen door de niet-biologische moeder, nog niet in werking is getreden, dient door tussenkomst van de Rechtbank de adoptie te worden uitgesproken. Pas na de uitspraak van de Rechtbank en inschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt de adoptie een feit.

Advies

GMW Advocaten verzorgt de gehele adoptieprocedure graag voor u. Het is mogelijk om een prijsafspraak overeen te komen, zodat u van tevoren precies weet hoeveel het u kost. Neem gerust contact met ons op. 

Gilyan Parker