30 maart 2017

De algehele gemeenschap van goederen op de schop!

Door Susan Meijler

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee de omvang van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen wordt beperkt.

Wat betekent dit voor u?

Wat houdt de huidige algehele gemeenschap van goederen in?

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van u en uw echtgenoot 50/50 worden gedeeld. Op wiens naam goederen staan is niet relevant. U wordt niet alleen eigenaar van de goederen die op naam van uw echtgenoot staan. Ook draait u op voor de helft van zijn/haar schulden. Erfenissen en schenkingen zonder zogenaamde uitsluitingsclausule en voorhuwelijks vermogen vallen ook in deze gemeenschap. Dat gaat ver, zeker in vergelijking met ons omringende landen. De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen vindt internationaal meer aansluiting.

Wat houdt de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen in?

In de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen wordt de omvang van de gemeenschap beperkt. Bezittingen en schulden die u en uw echtgenoot in het huwelijk brengen vallen niet langer in de gemeenschap. U behoudt dus uw eigen voorhuwelijkse vermogen en blijft alleen verantwoordelijk voor de schulden die u al had voor uw huwelijk. Tijdens uw huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen blijven eveneens buiten de gemeenschap. Een uitsluitingsclausule is niet meer nodig. Feitelijk komt het er op neer dat u enkel het tijdens huwelijk gezamenlijk opgebouwde vermogen deelt met uw echtgenoot.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet voor de praktijk?

Voortaan hebben in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten altijd drie vermogens. Het gemeenschappelijk vermogen, bestaande uit de bezittingen en schulden opgebouwd tijdens huwelijk en het privé vermogen van beide echtgenoten, bestaande uit het voorhuwelijkse vermogen en erfenissen en schenkingen. Nu is dat slechts in uitzonderlijke situaties zo. Dat betekent extra complicaties wanneer privé vermogen van een echtgenoot wordt gebruikt voor de voldoening van gezamenlijke lasten. De ervaring leert dat echtgenoten meestal geen goede administratie bijhouden en vermogens vermengen. Belangrijker dan ooit wordt dan ook het voeren van een goede administratie.

Vanaf wanneer gaat de nieuwe wet gelden?

De exacte datum van inwerkingtreding moet nog bij koninklijk besluit bekend worden gemaakt.

Gaat de nieuwe wet ook voor u gelden?

Alleen als u na de datum van inwerkintreding gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden maakt. Voor getrouwde stellen blijft de algehele gemeenschap van goederen gelden.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.