8 december 2014

Alimentatie beperkt u in uw keuzes (deel I)

Door Gilyan Parker

U weet dat u na een scheiding altijd met uw ex verbonden zal blijven als u samen kinderen heeft. Dat brengt een bepaalde afhankelijkheid met zich.

Dat geldt evenzeer als u na scheiding alimentatie betaalt of ontvangt.

Alimentatieontvanger

Uw eigen inkomen als alimentatieontvanger bepaalt mede de hoogte van de alimentatie. Als u meer gaat werken, zal dat mogelijk niet zonder gevolgen voor uw alimentatie blijven. Het staat u bovendien niet vrij ‘zomaar’ minder te gaan werken terwijl u alimentatie ontvangt. Indien u zelf besluit minder te gaan werken maar aan dit besluit geen medische of andere zwaarwegende reden ten grondslag ligt, zal deze inkomensvermindering buiten beschouwing blijven als de alimentatie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Ook het nalaten u in te spannen om werk te vinden, terwijl u alimentatie ontvangt, kan na verloop van jaren verwijtbaar zijn en daarom aanleiding geven om aan uw zijde met een bepaald fictief inkomen te rekenen.

Alimentatiebetaler

Niet alleen de alimentatieontvanger, maar ook de alimentatiebetaler is beperkt in de keuzes die hij of zij in zijn of haar leven wil maken. Altijd al een eigen bedrijf willen beginnen of eerder willen stoppen met werken? Die droom kunt u misschien niet verwezenlijken vanwege uw alimentatieverplichting. U hebt de mogelijkheid om verlaging van deze verplichting te vragen omdat u minder inkomen genereert dan voorheen. Of echter met deze inkomensvermindering rekening wordt gehouden hangt af van de reden daarvoor. Bent u niet verwijtbaar ontslagen, moet u weg als gevolg van een reorganisatie of bent u aantoonbaar te ziek om te werken? Dan treft u weinig blaam en is een herberekening van de alimentatie gerechtvaardigd. Wilt u minder gaan werken om meer vrije tijd te hebben? In dat geval zal bij de alimentatiebepaling aan uw zijde waarschijnlijk worden gerekend met uw oude inkomen.

Stappenschema

In de rechtspraak is een stappenschema ontwikkeld dat de rechter moet nalopen indien u als alimentatiebetaler verlaging vraagt van de geldende alimentatie vanwege uw lagere inkomen. Eerst moet de rechter zich afvragen of uw inkomensverlies te herstellen is. Als dat het geval is, blijft uw inkomensverlies buiten beschouwing en wordt met uw oude hogere inkomen gerekend alsof uw inkomen niet is gedaald. Als uw inkomensverlies niet voor herstel vatbaar is, moet de rechter nagaan of het aan u te wijten is dat u minder inkomen geniet dan voorheen. Als u niets valt te verwijten, rekent de rechter met uw lagere inkomen, bv. een WW-uitkering. Als u wel verwijtbaar minder inkomen genereert dan in het verleden, wordt met deze inkomensvermindering geen rekening gehouden. De rechter rekent dan dus met uw oude hogere inkomen, mits u na alimentatiebetaling niet minder overhoudt dan 90% van de bijstandsnorm. Als dat zo zou zijn, wordt de alimentatie aangepast omdat u niet onder deze ondergrens mag uitkomen.

Slotsom

Voordat u besluit uw carrière een andere wending te geven, dient u zich rekenschap te geven van uw rol als alimentatiebetaler of ontvanger. Vraag eerst advies voordat u de stap neemt want misschien gaat een rechter wel voorbij aan uw lagere inkomen. In mijn volgende column zal ik twee praktijkvoorbeelden geven van alimentatiebetalers die aan het kortste eind trekken U weet dat u na een scheiding altijd met uw ex verbonden zal blijven als u samen kinderen heeft. Dat brengt een bepaalde afhankelijkheid met zich. Dat geldt evenzeer als u na scheiding alimentatie betaalt of ontvangt.

Gilyan Parker