28 november 2016

Alimentatie en samenwonen: hoe zit dat met bewijs?

Door Gilyan Parker

Eerder dit jaar heb ik geschreven over opvallende uitspraken over het bewijs van samenwonen als ware zij gehuwd.

De alimentatie-plichtige moet bewijzen dat de alimentatiegerechtigde samenwoont met een ander met als gevolg dat de alimentatieplicht eindigt. Dit gegeven is altijd moeilijk bewijsbaar, zeker als de alimentatiegerechtigde er voor kan zorgen dat dit niet bewezen kan worden.

Twee opmerkelijke uitspraken heb ik al eerder besproken. Een derde uitspraak wil ik hier graag aan toevoegen, het betreft een uitspraak van het Hof Den Haag.

Bewijs van samenwonen

Wat is het geval. De man is alimentatieplichtig en de rechtbank heeft een partneralimentatie vastgesteld. De vrouw heeft een nieuwe partner en de man verzoekt de alimentatie met ingang van 1 september 2011 op nihil te stellen, aangezien de vrouw volgens hem zou samenwonen als ware zij gehuwd. De rechtbank wijst in eerste instantie het verzoek van de man af, maar de man gaat in hoger beroep. De man brengt rechercherapporten en een dvd met daarop een opname van een gesprek met de dochter van de vrouw in als bewijs. Het Hof zet nogmaals de puntjes op de i. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW:

  • de aanwezigheid van een affectieve relatie van duurzame aard;
  • een samenwoning;
  • een wederzijdse verzorging;
  • een gemeenschappelijke huishouding.

De wederzijdse verzorging kan bestaan uit een bijdrage in de kosten van een gezamenlijke huishouding, dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Omdat de vaststelling van “samenwonen” een definitief karakter heeft, mag niet snel worden aangenomen dat is voldaan aan de genoemde gestelde eisen. De man zal de samenwoning moeten stellen en bewijzen. In het hier besproken geval is het Hof van oordeel dat de man hieraan nog niet heeft voldaan, maar het Hof merkt wel op dat de man heeft voldaan aan zijn stelplicht en dus kan worden ingegaan op het bewijsaanbod. Het Hof stelt de man vervolgens in de gelegenheid om (nader) bewijs van samenwoning als ware zij gehuwd aan te leveren. Daarop bepaalt het Hof een getuigenverhoor waarbij de man de dvd mag afspelen in het bijzijn van de dochter van de vrouw. Mijns inziens weer een stapje in de goede richting om het voor de alimentatieplichtige makkelijker te maken om de grote hobbel van het bewijzen van het samenwonen van de alimentatiegerechtigde te nemen.

Gilyan Parker