3 augustus 2008

Alimentatie: kinderen eerst? Wetsvoorstel 30 145

Door Gilyan Parker

Indien de alimentatieplichtige (meestal de man) gaat samenwonen met een nieuwe partner, kan dit momenteel nog gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderalimentatie.

Wanneer de nieuwe partner zelf inkomen geniet, kan de draagkracht van de alimentatieplichtige namelijk stijgen. De stijging van de draagkracht kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de nieuwe partner geacht wordt de helft van de woonlasten op zich te nemen. De alimentatiegerechtigde kan vervolgens de rechter verzoeken om de alimentatiebijdrage te verhogen.

De nieuwe partner kan echter ook een negatieve invloed hebben op de draagkracht, waardoor de hoogte van de kinderalimentatie kan dalen. Hiervoor is van belang in welke mate de verlangde kinderbijdrage een redelijk bestaansniveau van het nieuwe gezin zou aantasten, de aanwezigheid van andere kinderen in het nieuwe gezin én de mogelijkheden voor de alimentatieplichtige en zijn nieuwe partner om verdere inkomsten te verwerven. De kosten voor onderhoud van een nieuwe partner gaan dan dus in feite vóór de zorg over eventuele kinderen.

Wetvoorstel 30 145

Omdat er veel kritiek is op het feit dat de nieuwe partner voorrang kan krijgen op de kinderen, is er een wetsvoorstel ingediend dat deze situatie moet voorkomen. Dit wetsvoorstel (30 145), waarin ouders ook verplicht worden bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen, regelt dat uitgaven aan nieuwe partners en andere zaken voortaan geen invloed meer hebben op de alimentatiebedragen voor kinderen. De kinderalimentatie krijgt met dit voorstel voorrang op andere kosten, zoals woonlasten of kosten die samenhangen met een nieuwe partner. Veel mensen hebben al positief op het voorstel gereageerd. Inmiddels ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Zij zal de knoop moeten doorhakken.

Gilyan Parker