24 september 2010

Alimentatie & samenwoning ex-partner

Door Gilyan Parker

Vaak wordt de vraag gesteld: mijn ex woont samen, kan ik nu gewoon stoppen met alimentatie betalen?

Verplichting tot betaling

Die vraag vindt zijn oorsprong in art. 160 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek. In dat artikel staat dat de verplichting tot betaling van alimentatie, die in principe 12 jaar duurt, door een gewezen echtgenoot eindigt wanneer deze
– opnieuw in het huwelijk treedt,
– een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel
– is gaan samenwonen met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

De eerste twee punten leveren geen problemen op. De derde ook niet als de alimentatiegerechtigde erkent dat hij of zij samenwoont in de zin van dit artikel. Wel is raadzaam dat aanstaande ex-echtgenoten afspraken maken over de situatie die ontstaat als de alimentatiegerechtigde zou gaan samenwonen en over het tijdstip waarop de verplichting tot het betalen van alimentatie eindigt. Dit voorkomt niet alleen problemen, maar levert voor beide partijen ook voordelen op.

Voorbeeld

Er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat het de vrouw (gemakshalve neem ik de vrouw omdat dit over het algemeen het meeste voorkomt) toegestaan is gedurende een half jaar samen te wonen bij wijze van proef gedurende welke tijd haar alimentatie niet stopt. Voordeel vrouw: zij krijgt de kans om te bezien of de samenwoning duurzaam is zonder dat zij het risico loopt dat haar alimentatie meteen stopt. Voordeel man: doordat de vrouw risicoloos een bepaalde tijd kan gaan samenwonen, is de kans aanwezig dat de samenwoning duurzaam is en de man ontslagen wordt uit zijn alimentatieverplichting.

Wat als er niets is geregeld?

Als er niets in het convenant staat en de vrouw  ontkent dat zij samenwoont, dan ontstaan er problemen. Niet alleen levert de invulling van het begrip “samenwonen als waren zij gehuwd” problemen op. Ook het bewijs daarvan is moeilijk te leveren.
Aan het begrip “samenwonen als waren zij gehuwd” wordt een aantal eisen gesteld waarbij opgemerkt dat al deze eisen vervuld moeten zijn, wil de rechter de samenwoning volgens dit artikel aanwezig achten.
De samenwonenden moeten:
– een affectieve relatie hebben
– van duurzame aard, die meebrengt dat
– zij elkaar over en weer verzorgen,
– met elkaar samenwonen en
– een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Een detective huren?

Vaak wordt een detective ingehuurd om bovenstaande te bewijzen. Probleem is echter dat de detective meestal niet méér kan bewijzen dan dat sprake is van een relatie en dat de vrouw en haar nieuwe partner samen “leuke dingen doen”. Met name de voorwaarde dat de samenwonenden elkaar over en weer verzorgen en een gemeenschappelijke huishouding voeren levert problemen op. En de detective kan zeker niets ter tafel brengen dat bewijs levert voor de duurzaamheid van de relatie. Een detective inhuren is dan ook zeker niet altijd de oplossing..

Samenvattend

Vooraf de situatie regelen, verdient absoluut de voorkeur; het geeft meer duidelijkheid en bespaart veel tijd en geld en voorkomt onzekerheid.

Voor meer informatie, kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker