11 december 2011

Alimentatie: volop in beweging!

Door Gilyan Parker

In politiek Den Haag wordt flink aan de weg getimmerd op het gebied van alimentatieregelgeving.

De berekening van kinderalimentatie en de duur van partneralimentatie liggen onder vuur. De discussies zijn zeker nog niet beslecht, maar wat reuring kan geen kwaad, omdat de huidige regelgeving niet met de maatschappelijke ontwikkelingen is meegegaan. Een politiek en maatschappelijk debat over deze materie is dan ook wenselijk.

Hoogte kinderalimentatie.

Jeroen Recourt (PvdA) en Aard van der Steur (VVD) hebben een nota aangeboden aan Fred Teeven van Veiligheid en Justitie waarin wordt voorgesteld de kosten voor kinderen anders over de ouders te verdelen dan thans het geval is. Uitgangspunt van de nota is dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzorging van opvoeding van de kinderen, en niet alleen de vader. Thans wordt aan de zijde van de vader gerekend met verblijfskosten van € 5,– per dag per kind. Dat is niet meer van deze tijd. In de nota wordt dit uitgangspunt verlaten en worden de zogenaamde “niet kindgebonden kosten” verdeeld over de ouders naar rato van het aantal dagen dat de kinderen bij de ouders verblijven. De “kindgebonden” en “niet kindgebonden” kosten worden forfaitair vastgesteld. Aan de andere kant zal ook de vader zonder draagkracht een bijdrage moeten leveren, terwijl dit naar huidig recht niet het geval is. Mijn beroepsvereniging de Vereniging van Familierecht advocaten en scheidingsbemiddelaars (VFAS) heeft haar visie reeds kenbaar gemaakt. Het is afwachten hoe dit gaat aflopen.

Duur kinderalimentatie

D66 heeft geopperd om de duur voor partneralimentatie te verkorten. Voor kinderloze huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd, geldt thans een alimentatietermijn die overeenkomt met de duur van het huwelijk. Bij huwelijken die langer dan 5 jaar hebben geduurd of huwelijken waaruit kinderen zijn geboren, geldt een alimentatietermijn van 12 jaar (zie ook een eerdere weblog van mij over dat onderwerp). Begin 2010 is op een burgerinitiatief een voorstel in de Tweede Kamer behandeld om de duur van partneralimentatie te verkorten. Dit om de vrouw te prikkelen meer te gaan werken en de emancipatie te bevorderen. PvdA en VVD hebben aangegeven wel wat te voelen voor dit voorstel. Er gaan stemmen op – in en buiten de politiek – om de duur te beperken tot 5 jaar. Sommigen vinden zelfs dat 1 jaar voldoende is. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Ik wacht met spanning af hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Indien u vragen hebt, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Gilyan Parker